Osäkra jobb bakom smittspridning

Nr 7-8/2020

Det kan tyckas obegripligt att en statlig utredning mitt under den pågående coronapandemin föreslår ett kraftigt försämrat anställningsskydd. Till exempel ska arbetsgivare få undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägning istället för max två personer i företag med högst tio anställda.
Som en förklaring till denna märkliga utredning kan anföras att initiativtagarna till den, Liberalerna och Centern, inte kunde förutspå vad som skulle hända ett år senare. Det var en del av Januariöverenskommelsen och eftersom en uppluckrad arbetsrätt gick rakt emot det Socialdemokraterna ville så sågs det – och ses fortfarande av somliga – som en borgerlig triumf.
Från dessa partier höjs fortfarande röster för ändrade turordningsregler och uppluckrat anställningsskydd. De hävdar att det är ett sätt att få fler i arbete.
En lärdom som vi redan kan dra av smittspridningen är att osäkra anställningar är mycket problematiskt under en pandemi. Hur många liv har inte strömmen av tillfälligt anställda skördat på äldreboenden runt om i Sverige. Det handlar om tusentals äldre som insjuknat i covid-19 och dött på grund av att bemanningen i så stor utsträckning utgjorts av de som inte har en fast anställning utan som rings in vid behov. Det här är fakta, som senast konstaterats av Smittskydd Stockholm.
Det handlar om visstidsanställda som inte kan vara hemma när de känner sig sjuka för att de inte får någon sjukpenning. Det handlar om personer som inte kan tacka nej till jobb av rädsla att inte få ett nytt erbjudande.

Ute i Europa insjuknar just nu slakteriarbetare i covid-19. Och det är samma sak här. Vi rapporterar om det i detta nummer. I Tyskland har de osäkra anställningarna – kallas kolonn-arbete – varit ökända i 20 år och för den som bryr sig om arbetsmiljö har det varit förskräckande. Samtidigt har nyliberaler i Sverige pekat på Tyskland som ett föredöme vad gäller liberalisering av arbetsrätten.
Enligt senaste siffrorna har 1500 av 7000 arbetare vid den tyska köttjättens Tönnies slakteri i Gütersloh smittats och inte bara slakteriet utan hela Güterslohdistriktet har fått stänga ner och sättas i karantän.

Tyska livsmedelsarbetarefacket, NGG, har i över 20 år, också med stöd av det europeiska facket EFFAT, försökt sätta stopp för missförhållandena. Dessa arbetare från Östeuropa har farit illa länge, tvingats jobba till låga löner under slavliknande förhållanden. Av arbetsgivarna har de blivit inhysta i trånga bostäder och där har smittan spridits.
Samtidigt har priset på kött pressats ner vilket i sin tur fört med sig att seriösa företag slagits ut, även Sverige har drabbats. Det kallas dumpning, illojal konkurrens, och det har uppmärksammats av grannländernas fackföreningar utan att något hänt. Det har kallats ”det tyska undret”. Den tyska låglönepolitiken och de tyska arbetsmarknadsreformerna har lyfts fram som en förebild i Sverige av bland annat Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2016. Det sägs leda till minskad arbetslöshet.
Är det något som är uppenbart idag efter att vi alla utkämpat en strid mot en gemensam fiende, detta osynliga virus, så är det att Las-utredningens förslag är fullkomligt omoderna. Det gäller att dra lärdom av det som händer. Låt parterna lösa detta och göra om och göra rätt.