S-förslag ger ordning och reda

Nr 5/2018

Sverige är ett av de länder inom EU som på senare år tagit emot väldigt många flyktingar. Det ska vi vara stolta över. Människor som söker skydd undan krig och förföljelse ska vi hjälpa så mycket vi bara kan. Det gäller även dem som nu befinner sig i Sverige. De behöver hjälp med bostad och hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Det är grundläggande behov som måste tillgodoses.
Då går det inte som idag att med öppna armar välkomna alla som vill komma och arbeta i Sverige oavsett varifrån de kommer. Det skapar allt för hård konkurrens om de befintliga resurserna. Från 2000 till 2017 har befolkningen ökat från 8,9 miljoner till 10,1 miljoner. Samtidigt är det många som står långt från arbetsmarknaden och som inte kan försörja sig, det gäller inte minst många nyanlända.

Att synen på arbetskraftsinvandring förändras har att göra med hur vårt samhälle förändras. Går vi riktigt långt tillbaka i tiden så var Sverige ett utvandringsland. Många av oss har släktingar som utvandrade till Amerika perioden 1850-1930, då cirka 1,5 miljoner svenskar av olika skäl lämnade landet.
Det ska jämföras med den stora arbetskraftsinvandringen som följde till Sverige efter andra världskriget fram till 1970. Då fanns ett stort behov av arbetskraft och många från Norden men även från övriga Europa kom hit för att söka och få jobb. Migration är positivt om det sker under ordnade former, det är viktigt med ordning och reda och att det finns tillräckligt med resurser för att ta hand om de nya som anländer.

Med flykting- och anhöriginvandring är det annorlunda, eftersom det då är behoven hos dem som flyr som styr och de åtaganden som följer med FN:s flyktingkonvention som Sverige skrivit under.
Flyktingmottagning och arbetskraftsinvandring är två olika saker. Det Socialdemokraterna nu vill göra med sitt förslag ”Stoppa arbetskraftsinvandringen till yrken som inte kräver särskilda kvalifikationer” är att förändra det liberala systemet för arbetskraftsinvandring som gällt sedan 2008. Den frågan har blivit allt mer akut att ta tag i. Det var den borgerliga alliansen som för tio år sedan införde systemet med stöd av Miljöpartiet. Idag är systemet det mest liberala inom hela OECD.
Det har enda från början kritiserats hårt av Socialdemokraterna och LO som pekat på risken att arbetare skulle komma att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.
Att Socialdemokraterna nu gör slag i sak och flaggar för hårdare regler för arbetskraftsinvandring är därför ingen överraskning. Det är snart val och väljarna ska få ta ställning till det. I regeringsställning har Socialdemokraterna varit bakbundna av Miljöpartiet som gjort upp med regeringen Reinfeldt om den tidigare liberaliseringen.
Av flera skäl är det viktigt att arbetskraftsinvandringen begränsas. Dels så kan de liberala reglerna slå hårt mot löner och arbetsvillkor som riskerar att pressas neråt. Dels försvårar det vallöftet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.