Vem ska leda Sverige?

Nr 9/2018

Det är ett ödesval som vi står inför den 9 september. Det är på dig det hänger. Det är du som avgör hur landet ska styras de kommande fyra åren. Det som känns hoppfullt är att det går bra för Sverige. Det finns goda förutsättningar för att en regering, som vill minska klyftorna och öka jämlikheten i samhället, ska lyckas med det. Men det är väljarna som avgör.

De senaste fyra åren har den rödgröna regeringen kämpat i motvind då den befunnit sig i minoritetsställning. Målet har varit att laga det som gått sönder på grund av Alliansregeringens åtta år vid makten, som kännetecknades av sänkta skatter på totalt 140 miljarder. Samtidigt har den S-ledda regeringen haft att hantera den stora flyktingströmmen från framför allt det krigsdrabbade Syrien. För sitt agerande i den frågan har de fått både ris och ros.

Mot alla odds har den rödgröna regeringen ändå lyckats genomföra en politik som inneburit förbättringar för många av de som kämpar för att få vardagen att gå ihop. En person som särskilt förtjänar att lyftas fram är Stefan Löfven som gjort en resa som få pratar om. Han har gått från att vara svetsare på fabriksgolvet till att bli fackligt aktiv och förbundsordförande för IF Metall. I sig en stor utmaning. Att därefter axla rollen som partiledare och lyckas bli vald till landets statsminister är något som sticker ut.

Trots alla år med socialdemokratiska regeringar är det första gången som landet letts av en arbetare med facklig bakgrund. Med det följer förväntningar och dessa har Stefan Löfven infriat, om man betänker det svåra parlamentariska läget. Fackförbunden har fått gehör för många av sina hjärtefrågor. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i EU. Sverige har den lägsta statsskulden sedan 1977.

Nu vill Socialdemokraterna ha mandat att ta nästa steg mot ett jämlikare och tryggare Sverige. Vallöftena är många. Tyngdpunkten ligger på att fortsätta bygget av välfärden och att respektera den svenska modellen. Ju fler som lägger sin röst på Stefan Löfven, desto större möjlighet att genomföra den politiken.

Om allt vore rationellt borde Socialdemokraterna göra ett mycket bra val. Det är ett parti som borgar för att människor som inte är höginkomsttagare får det bättre. Det finns en lång tradition av fungerande socialdemokratiska reformer. Ändå pekar opinionsundersökningar som haglar tätt på ett annat valresultat, men det är inte förrän på valdagen det avgörs och eftersom ingen sida – varken rödgröna eller borgerliga – ser ut att få egen majoritet, så blir det ett val mellan regeringsbildare: Stefan Löfven mot Moderaternas Ulf Kristersson.

Vilken erfarenhet och tillhörighet Ulf Kristersson har framgår av en enkel sökning på Wikipedia. Det går att hämta mycket information på nätet men det gäller att vara källkritisk. Några genvägar finns inte. Det gäller att ta reda på vad som händer vid det ena eller andra valresultatet.

”Vem står upp för arbetsrätten och lönerna?” är namnet på Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018. Ett tips är att kolla i den. Där kan man läsa vad de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna skulle göra för arbetstagarna. De vill bland annat luckra upp Lagen om anställningsskydd, lägga ner arbetsförmedlingen, lagstifta om lägre ingångslöner och inskränka rätten till sympatistrejk.