Vi behöver en ny sjukförsäkring

Nr 6/2020

Alla kan vi bli sjuka, allvarligt sjuka. Då ska sjukförsäkringen fungera som en trygghet. Ingen ska i den situationen behöva oroa sig över ekonomin. Det måste vara en självklarhet i ett bra och tryggt samhälle.
Men så är det inte i Sverige, tvärtom så har sjukförsäkringen inte fungerat tillfredsställande på många år utan skapat oro och bekymmer för de som blir långvarigt sjuka. Sjukförsäkringen, som är så central för vanliga löntagare har inte hållit måttet.
Med coronakrisen har missförhållandet blivit tydligt. När operationsköerna bara växer och växer så blir den prövning som Försäkringskassan gjort efter 180 dagars sjukskrivning helt uppåt väggarna. Det var den redan innan pandemin slog till.
Vittnesmålen har varit många. Hårdast har den icke fungerande sjukförsäkringen slagit mot LO-kollektivet, framför allt mot lågavlönade kvinnor som utsatts för stort lidande när sjukpenningen blivit indragen av Försäkringskassan efter 180 dagar med hänvisning till att de anses friska nog att klara ett ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.

Jag har själv träffat och skrivit om dessa hårt drabbade medlemmar i Mål & Medel. Fackförbundens gemensamma juridiska byrå, LO-TCO Rättskydd, har kopplats in av många förbund, däribland Livs för att driva deras sak. Och det har varit många ärenden. Alldeles för många. Även Arbetsförmedlingen har slagit larm och riktat kritik mot Försäkringskassan för att så många sjuka tvingats söka jobb.
Regeringen insåg att situationen var ohållbar och tillsatte utredningen – ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” – våren 2018. Till utredare utsågs Claes Jansson från LO-TCO Rättsskydd. Han har bland annat intervjuat handläggare på Försäkringskassan och granskat 150 sjukpenningärenden, både avslag och bifall. Han har funnit att besluten varit dåligt underbyggda. De har brustit i förutsebarhet. Den försäkrade har inte förstått mot vilket arbete han eller hon fått sin arbetsförmåga bedömd.

Tre offentliga utredningar har Claes Jansson levererat som rör sjukförsäkringen och hur den ska kunna förbättras i grunden. Den sista utredningen och tillika slutbetänkandet kom i slutet av april i år. Det är med andra ord inget hafsverk utan det har tagit två år att utreda frågan. Förslagen är också många vad gäller lagändringar och andra förbättringar. Det ser sammantaget vederhäftigt och bra ut. Den kritiserade 180-dagarsregeln ska göras om för att bli mer rimlig. Ålder hos den drabbade ska det också tas större hänsyn till. Försäkringskassans beslut måste bli bättre underbyggda. För att nämna några exempel.
LO-förbunden, däribland Livs, välkomnar utredningsförslagen. Men tyvärr innehöll inte Januariavtalet krav på förbättringar av sjukförsäkringen. Men socialt ansvarstagande riksdagsledamöter på den borgerliga sidan kan ändå ställa sig bakom denna förändring som innebär en ökad trygghet för vanliga löntagare. Och det är bråttom, lidandet som nuvarande regler vållar har fått pågå allt för länge.
Alla kan bidra till att sätta press på politikerna. Gå in på LOs hemsida och skriv under den pågående namninsamlingen för en tryggare sjukförsäkring.