”Alla människor är olika värda”

Nr 3/2020

En chock, en chock, en chock, upprepar vi, när vi betraktar oss själva noggrannare och ser våra egna spegelbilder i de blanka fasett-ögonen som aldrig blinkar, för de saknar ögonlock. Så är det.
Gör det honom till en bättre reporter? Nej, även om hans ögon alltid är öppna innebär det inte att han förstår det han ser.
– Det känns inte rätt. Det är inte sådana vi är, säger vi.

Det finns ett oändligt antal bilder av oss själva, ett spektrum av sanningar som aldrig blir synliga. Om man betraktar sig själv i ett skadedjurs ögon blir det fel.
Det är inte Lusens bild av oss som vi ska förhålla oss till utan vår egen bild av oss själva. Vi måste veta vilka vi är och hålla fast vid det. Vi ska inte låta honom vinna genom att hela tiden tänka på hur han ser oss. Då blir det han som bestämmer och så ska det inte vara.
– Ni är bara PK, säger han. Ni är politiskt korrekta. Ni befinner er i PK-bubblan och tror att ni är värda mer än mig för att ni vill förändra världen till det bättre, för att ni bryr er om klimatet och djuren. Att ni har tolkningsföreträde i kraft av era fina åsikter, ert rättvisepatos och värnande av mänskliga rättigheter.

Det han säger kommer inte som en chock. Vi anade att han tycker så, men att han säger det till oss är ändå chockerande. Det förväntade vi oss inte.
– Era åsikter är inte mer värda än mina. Jag är för anti-islam, anti-feminism, anti-kollektivism, anti-aktivism, anti-HBTQ, anti-klimatpolitik. Det räcker inte att bara ta fram korrekta fakta. Det är ändå falskt, även om varenda pusselbit är sann. Korrekta fakta är lögn om inte helheten är sann.
– Du är hemsk, säger vi.
– Ja, säger han. Jag har slutat vara PK. Jag är något annat och det känns som om jag har fått mer energi efter att jag sagt upp tron på nyttan av att vaccinera mig, tron på nyttan av att tvätta mig och borsta mina tänder och efter att jag insett att läkemedelsbolagen bara vill droga ner mig och att bönderna vill förgifta mig, och att GMO är farligt och att Peak-Oil är problemet och inte klimatet.
– Du är hemsk, upprepar vi.
– Ja, säger Lusen. Alla människor är hemska på sitt eget sätt och alla män-niskor är olika värda.