”Dags att välja nya medlemmar”

Nr 10/2021

Det är återigen tid för Livs kongress och som trogen och ödmjuk Lus på redaktionen måste Lusen äta sig igenom alla motioner. Visst har medlemmarna varit flitiga denna gång. Inte mindre än 201 motioner har de skrivit, och då ska man komma ihåg att de minskat i antal.
Antalet aktiva medlemmar var den sista december 2016 inte fler än 24 996.

Så långt är Lusen nöjd. Den fackliga demokratin verkar fortfarande fungera. Det finns medlemmar, om än färre, och de vill något, de skriver motioner med förslag som förbundsstyrelsen tar ställning till. Det är så det ska gå till i en demokrati. Vad fackförbundet ska göra under de kommande fyra åren ska bestämmas av kongressen utifrån medlemmars motioner och förbundsstyrelsens svar.
– Det är toppklass, mumlar Lusen och bläddrar genom motionshögen, men då upptäcker han något bekymmersamt. Nästan alla motioner som medlemmarna skriver bemöts med ett avslag eller bara ett besvarande av förbundsstyrelsen.

Han tar upp penna och papper och börjar räkna. De 201 motionerna innehåller 333 förslag (att-satser). Sju procent av dessa (24 stycken) har fått bifall. Resterande 93 procent (309 stycken) har fått avslag eller bara blivit besvarade.
– Vad är detta? frågar Lusen upprört. Hur kan medlemmarna komma med så många felaktiga förslag, så att 93 procent av dem måste underkännas. Är medlemmarna ett gäng stollar som inte förstår facklig politik?

Lusen har rest sig upp på bakbenen för att framstå lite större och märkvärdigare än han egentligen är.
– Jag måste gå upp till förbundsledningen och fråga dem vad förbundet ska göra i den här situationen. Det handlar ju om så mycket, synen på kollektivavtal, synen på samhället, försäkringsfrågor, arbetsmiljö.
I över 90 procent av fallen har medlemmarna felaktiga eller i varje fall inte genomförbara idéer. Det är kongress om bara några veckor. Att pedagogiskt upplysa dem om vad som är det rätta är inte längre möjligt.

Lusen drabbas av en känsla av bitterhet. Han har i sin spalt, år efter år försökt upplysa medlemmarna och så gör de så här. De kläcker ur sig en massa bisarra och fullkomligt ogenomförbara idéer.
– Det enda möjliga i denna situation är att låta beredningsutskottet skriva ett tilläggsyrkande om att förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att välja nya medlemmar.