”En ny bok om framtidens kök”

Nr 9/2017

Det är de billiga böckerna som lockar Lusen, de som av någon anledning har rensats ut och placerats på reabordet i antikvariatets mittgång och kostar 20 kronor. Ofta är det egensinniga författare som aldrig sålde särskilt bra på den kommersiella bokmarknaden.

Lusen plockar bland böckerna, läser en sida här och där, tills han fastnar för en riktigt gammal bok som heter ”Socialdemokratiska framtidsbilder”, skriven av Eugen Richter. Boken är utgiven på Norstedts förlag 1907 och rymmer ett kapitel med rubriken ”Det nya statsköket”.
Författaren tänker sig att det i framtiden ska öppnas 200 statskök i Stockholm, och att varje kök ska betjäna 1 000 personer som äter under olika tider. 200  000 personer ska utspisas på detta sätt varje dag.

Det är så här en tidig socialdemokrat tänkte sig framtiden efter att Socialdemokraterna vunnit makten. I dessa statskök kommer allt att vara föreskrivet in i minsta detalj, och det kommer inte att finnas någon möjlighet att välja mellan köken utan var och en kommer att tvingas att äta i det kök, där han eller hon bor eller arbetar.
Polismakten kommer att övervaka ordningen i köken. Konstaplar kommer att stå med tidtagarur och klocka varje gäst så att den inte sitter längre än sin beskärda tid. Det kommer inte att göras skillnad på människor, hög och låg kommer att behandlas lika. Den som är smutsig efter arbetet kommer att sitta bredvid den som är ren, mjölnaren bredvid sotaren.
I alla statsköken kommer en och samma maträtt att serveras, och alla kommer att få lika stora portioner oberoende av deras behov. Den stora vinsten med denna ordning blir att de som sköter köken kommer att veta exakt hur många portioner som går åt, vilket gör att matsvinnet kan minskas.

Vad är detta? undrar Lusen, när han kommer tillbaka till redaktionen. Han googlar bokens författare och titel och finner att det är första upplagan av en tysk agitationsskrift från 1891, som bearbetats till svenska 1907. Författaren Eugen Richter var tysk politiker, född 1838 och död 1906, och en inbiten motståndare till all form av socialdemokrati.