Gängskjutningar och citroner

Nr 1/2020

Vi hade lagt märke till att Lusen hade förändrats men försökt bortse från det, inte låtsas om det. Han var ju vårt eget lilla skadedjur men denna morgon gick det inte längre att blunda. Han upprepade samma sak hela tiden – citroner, citroner, citroner.
– Varför undersöker inte Brå (Brottsförebyggande rådet) sambandet mellan gängskjutningar och citroner? Är det för att man är rädd för vad man kommer att finna? Det passar inte. Det är inte politiskt korrekt. Man är rädd för att tala om det som alla vet, nämligen att det är citroner som är grunden till det dödliga våldet.
Så här höll Lusen på och det var minst sagt tröttsamt. Han tjatade om citroner och om att Brå inte vågade utreda citrusfruktens betydelse för det dödliga våldet i förorterna.

– Det räcker med att gå på närmaste Ica-butik och titta på priserna. Lägg märke till varifrån de kommer. Hur många de är och fråga dig själv om det fanns citroner på Per Albin Hanssons tid? Och vad kostade de då och vad kostar de nu? Är det naturligt att vi har så många? Har vi fått vara med och bestämma? Varför är de här?
Först försökte vi skämta bort de sura uppstötningarna. Vi sjöng till och med Birger Sjöbergs lilla visa för honom:
Jag längtar till Italien,
till Italiens sköna land,
där små citroner gula,
växa uppå strand.
Men det hjälpte inte. Det fick motsatt effekt, eldade på hans ilska och denna morgon hade han tagit med sig beviset. Det var en vetenskaplig artikel från 2017 av professor Ola Olsson vid Handelshögskolan i Göteborg. Artikeln heter Origins of the Sicilian Mafia: The Market of Lemons och den förklarar varför citroner är betydelsefulla för den sicilianska maffians uppkomst och framgång.

Bakgrunden var upptäckten av C-vitaminens betydelse för att bota skörbjugg, vilket gjorde att dessa frukter blev ekonomiskt värdefulla på 1800-talet men i det kaotiska Italien kunde citronodlingarna inte skydda mot stöld och intrång. Då uppstod den sicilianska maffian som med sitt våldskapital kunde ge detta skydd som staten gått bet på och därefter kom alla skjutningar och allt dödligt våld.
– Läs den åtminstone, säger Lusen. Den visar på ett positivt samband mellan citroner och maffia.