– Jag är ingen rättshaverist!

Nr 11/2019

Du säger att jag har ett rättshaveristiskt beteende men det gör du bara för att du vill dölja din egen inkompetens. Du sitter på dina höga hästar och ser ner på mig. Låtsas att jag, Lusen, inte existerar för att jag är så liten. Det är sant att jag inte är mer än några millimetrar.
Men det är inte frågan om storlek. Att du är större innebär inte att du kan uppföra dig hur som helst. Det är samma lagar och samma avtal som vi lever under. Det går inte att nonchalera oss som är små, bara för att vi är små, och tro att man kan komma undan med det. Den tiden är förbi. Det kanske gick innan den allmänna och lika rösträtten, innan föreningsrätten, men inte längre. Det är inte frågan om antalet millimetrar, si eller så, utan om vilka millimetrar.

Därför anklagar jag. Därför skriver jag. Därför är jag ”a pain in the ass” och ringer och ringer och spelar in mina samtal så att ingen kan ljuga och förneka fakta. Jag har det på band, och det säger jag också till dig, när du säger åt mig att sluta ringa, sluta skriva brev, sluta komma med anklagelser, men det tänker jag inte göra, för jag har det på band, säger jag. Vartenda ord på band.
Nu är det gjort. Det kändes varken bra eller dåligt. Det var nödvändigt. Jag tror att du kommer att inse det och du kommer att svara nästa gång jag ringer. Det är jag ganska övertygad om. Du kommer inte vara så stöddig längre. Det är min lagliga rätt. Varför ska jag inte använda mig av den?
Det finns gränser. Eller hur? Det är klart att det gör. Jag har inte gått över dem. Bara för jag inte är större än några millimetrar innebär det inte att jag är obetydlig. Vissa saker är inte okej och då måste man säga ifrån. Det är min skyldighet.

Jag är Lusen, inte mer än några millimetrar stor, men det är inte därför. Så enkelt är det inte och jag tänker inte låta mig tystas. Du tror att du kan komma undan med det bara för att du har en fin position, gått en utbildning och känner rätt människor.
Men icke sa Nicke. Du kan hota att avstänga mig, men det kommer inte att stoppa mig. Du kan säga att jag har ett rättshaveristiskt beteende, och hota mig, men det kommer inte att fungera. Det biter inte på mig.
Jag har inget att förlora längre och jag tänker slåss för min heder, även om den inte är större än några millimetrar. Nu sätter jag punkt för denna gång och väntar på ett hederligt och ärligt svar.