”Vad är det för facklig kultur?”

Nr 2/2019

Ja, det kan man fundera över, säger Lusen, när han hör talas om fackliga företrädare som byter sida och går över till arbetsgivaren.
– Det måste man tillåta, säger vi. Alla har rätt att utvecklas. Att få göra det i arbetsledande ställning måste vi ha förståelse för. Det är roligt för den som lyckas. Något att glädjas över. Det visar hur bra facket är på att skola duktiga företrädare.
Lusen ser bekymrad ut. Han verkar inte övertygad.
– Det beror ändå på hur det görs. Att gå direkt från ett förtroendeuppdrag till att bli ansvarig för HR-frågor och förhandla på andra sidan bordet är inte okej.
– Det är förmodligen en kulturell grej, säger vi. I Sverige har vi ju en facklig samarbetskultur. Vi lyssnar på varandra, kompromissar och tar ansvar. Allt måste sättas i ett kulturellt perspektiv.
– Är det vår fackliga kultur? undrar Lusen. Om man funderar på att gå över till motparten tycker jag att man ska låta det ta åtminstone ett år och först tacka nej till att bli återvald.

Lusen kryper iväg till sitt rum för att googla uttrycket ”facklig kultur”. Efter några minuter kommer han tillbaka. Han har funnit att det inte används så mycket. Det ger bara 140 träffar, vilket är anmärkningsvärt lite. Det är mindre än ”invandrarkultur”. Och om man jämför med ”företagskultur” är det småpotatis, det sista ger 315 000 träffar.

Här är några exemepl på hur facklig kultur kan brukas:
• Aftonbladet 2004 18/11 använder det i samband med en skandal.
• Dagens Nyheter 2004 19/11 är det mygel och dubbelmoral.
• Handelsnytt 2007 17/12 ser det i motsättning till en korrupt företagskultur.
• Arbetet 2008 11/6 associerar det till killar på industriarbetsplatser.
• Mål & Medel 2010 nr 7, förbinder det med ”Läs för mig pappa”.
• Dagens Arbete 2013 29/1 associerar det med förhandling, samförstånd, ömsesidig respekt, samhällsansvar.
• Transportarbetaren 2016 23/1, förbinder det med sprit, kollektivistisk furste, ensamhet, otillräcklighet, maktfullkomlighet, brist på värderingar, ont i magen.
• Dagens Nyheter 2019 13/1 förknippar det med krävande, effektiv, pampfri, interndemokrati.