”Välkommen till oxens år”

Nr 1/2021

När pandemin är inne på sitt andra år och den andra vågen ännu inte ebbat ut, tänker Lusen att det kanske vore värt att kolla vad den kinesiska astrologin säger. Det är ju från Kina viruset kommit och kineserna har med hjälp av sina hårda tag och digitala kontroll lyckats få stopp på smittan. (Om det nu är sant, det vet vi ju inte, men låt oss anta att det är så.)
Enligt den kinesiska astrologin är 2021 oxens år. Det är tolv djur som vandrar runt: råttan, oxen, tigern, kaninen, draken, ormen, hästen, geten, apan, tuppen, hunden och grisen. Förra året, alltså 2020, då pandemin bröt ut var det råttans år och det känns ganska rimligt att det var så. Fler råttor vill vi inte ha.
De år som oxen hör till är 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 osv.

Inget av dessa år har varit närheten av råttans år. Den globala finanskrisen 2007 – 2008, var på väg att ta slut, i varje fall i Sverige, när oxens år började 2009.
Det värsta som hände under oxens år 1997 var att prinsessan Diana dog i en bilolycka i Paris och att 2,5 miljarder människor över hela världen tittade på hennes tevesända begravning.
1985 var oxens år och då fick Socialdemokraterna med Olof Palme som partiledare 44,68 procent i riksdagsvalet och satt kvar i regeringsställning med stöd av Vänsterpartiet Kommunisterna som fick 5,36 procent.
Det mest uppseendeväckande som hände oxens år 1961 var att det gick att vända upp och ner på årtalet (rotera det 180 grader) utan att det förändrades.

1949 – ett oxår – inledde arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson en kampanj för att förmå de sociala myndigheterna att reformera åldringsvården i Sverige. Han besökte ålderdomshem från norr till söder och upptäckte allvarliga brister. Minst lika stora som vi har idag under pandemin.
Med hjälp av reportage, radioföredrag, böcker och artiklar lyckades han väcka debatt och göra sig till talesman för de äldre i Sverige.
En ny utredning av landets äldrevård tillsattes och den kom med ett betänkande 1956 som i allt väsentligt speglade Ivar Lo-Johanssons förslag till förbättrad äldrevård.