– Vår solidaritet är grym och kall

Nr 4/2020

–Jag försöker hitta ord för den nya moralen som vi behöver under pandemin, men det är svårt, säger Lusen, när vi samlas för en morgonfika.
Därefter ställer han frågan:
– Är det empatilös kärlek?
– Nej, nej, protesterar vi. De två orden kan inte föras samman på det sättet. Det är fel ord och fel sammanställning. Det är groteskt. Kärlek? Vad är det? Det är inlevelse i den andre och närhet till den andre, säger vi och fortsätter:
– Att visa kärlek är en egenskap som goda människor har. Det är sådant som kyrkan ägnar sig åt. Det är välgörenhet. Vi kan inte visa våra gamla och sköra en sådan kärlek för då skulle vi sprida viruset och ta död på dem.

– Men ni lyssnar dåligt, säger Lusen. Ni blir upprörda och kan inte se att det är fusionen av de två orden som jag är ute efter. Jag säger att den kärlek som behövs ska vara empatilös. Det vill säga vi ska motstå våra spontana impulser till närhet och inlevelse. Vi ska hålla social distans och vi ska använda vårt förnuft och se till att vi betalar tillräckligt med skatt så att andra, en professionell, avlönad sjuk- och omsorgspersonal tar hand om våra nära och kära.
– Det går inte, invänder vi. Det blir ett kallt och omänskligt samhälle. Det vill vi inte ha. Dessutom är det ologiskt. Kärlek kan inte vara empatilös, säger vi med stigande irritation, för vi börjar att bli upprörda och vi är övertygade om att vi har rätt. Lusen är en enfaldig och förslagen provokatör.

Men Lusen blir inte berörd av vår fientlighet. Han säger att vi ska avstå från vår egen privata konsumtion och se till att det finns tillräckligt med gemensamma pengar för att ta hand om de gamla och sköra på bästa möjliga sätt och vi ska se till de som gör detta arbete har bra utbildning och bra löner och vi ska förbjuda vinst i denna verksamhet så att inte våra skattepengar försvinner i några privata fickor.
– Det är empatilös kärlek, förklarar Lusen
– Nej, säger vi. Det är det inte. Det är inte kärlek. Men det kan möjligen vara något annat. Kanske är det en grym och kall solidaritet med dem som är oss nära och kära.