Stefan Edman: Stäm staten för klimat- och miljöbrott!

Nr 12/2017

N yligen kom det siffror som visar
att världens samlade växthusgasutsläpp ökat med 2 procent – efter att de senaste tre åren ha legat stilla, utan vare sig ökning eller minskning. Det är synnerligen alarmerande.
Positivt är dock att Kina efter kommunistpartiets kongress nu mycket tydligt tagit på sig ledartröjan i klimatkampen. Det är ren självbevarelsedrift.
Men regeringen i Beijing räknar också med stora exportintäkter från försäljningen av förnybar energiteknik. Inte minst eftersom Trumpregimen klamrar sig fast vid kol och olja, verksamheter med betydligt sämre lönsamhet och färre jobb.

I mitten av november inleddes rättegången i Oslo mot norska staten för att den vill borra efter olja i Barents hav.
På ena sidan Greenpeace och miljörörelsen Natur och ungdom, på den andra norska oljeindustrin och en majoritet i norska stortinget. Borgerliga Venstre är dock emot och Arbeiderpartiet splittrat.
Samtidigt pågick den 23:e internationella klimatkonferensen i tyska Bonn.
Efter det lyckade Parisavtalet 2015 ska världens länder nu arbeta fram metoder att mäta, kontrollera och följa upp den minskning av klimatutsläppen de lovat genomföra. Och som syftar till max 2, helst bara 1,5 graders global medeltemperaturökning jämfört med år 1900.
Även USA deltar i Bonn eftersom Trumps antydan om att landet ska dra sig ur först kan träda i kraft om tre år; om det sker blir USA då, efter att även Syrien i förra veckan gått med i klimatavtalet, den enda nation i världen som står utanför.
USA har världens nästa största totala utsläpp och de markant största om man räknar per person (20 ton per person, jämfört med exempelvis Indien 1,8 ton per person)!

Oslo och Bonn visar på två olika vägar att försöka hejda klimatkrisen: I Bonn genom politik, stödd på vetenskap, i Oslo genom en domstolsprocess, stödd på lagstiftning.
I Oslo, i samma sal där terroristen Breivik dömdes, har miljöorganisationerna stämt norska staten för att den, som de hävdar, i strid med landets grundlag kommer att försämra livsmiljön för dagens och morgondagens norska medborgare.
Staten har gett ett stort antal företag, däribland svenska Lundin Petroleum, licens att borra efter olja i Barents hav mellan Nordnorge och Svalbard. Samtidigt ska man exploatera oljefältet Johan Sverdrup i Nordsjön. Det beräknas ge olja för 1 500 miljarder kronor men också 800 miljoner ton koldioxidutsläpp till atmosfären. Bakgrunden är krass: 30 000 norska oljejobb har försvunnit på grund av de sjunkande oljepriserna.

Norge, kör alltså trist nog i samma fruktlösa fossilspår som Trump. Trots att både kol och olja tappar marknadsandelar.
Kan norska staten förlora i Oslo tingsrätt? Inte alls omöjligt. Nederländska staten förlorade ett liknande klimatmål för något år sedan. Och i Paris väntar en rättegång mot franska staten för att den inte lever upp till EU:s normer för hälsosam luft. Löftesrikt.