Stefan Edman: Miljoner kilo prima mat är på språng – vad gör vi?

Nr 11/2020

Mellan oktober och februari har landets cirka 280 000 älgjägare rätt att ladda gevären och ge sig ut på jakt efter skogens konung. Älgstammen har dock gått ned från halva miljonen djur på 1970-80-talen till kanske 350 000 idag. Av dem skjuts varje år en fjärdedel bort, alltså i runda svängar 85 000 älgar. Älgjakten är en viktig del i vilt- och skogsvården. Och älgkött är både gott och klimatsmart.
Om älgstammen alltså har minskat skjuter antalet vildsvin ständigt i höjden. Det började på 1940-talet med att en eller annan gris rymde ur de många vilthägnen runtom i Syd- och Mellansverige. Sedan tog det fart! Från några hundra förvildade djur kring 1980 har beståndet vuxit till drygt 300 000. Och trenden är snabb; en sugga föder årligen 5-6 kultingar eller mer (och ibland två kullar). De pågående klimatförändringarna gynnar dem.

Vildsvin är vaksamma och intelligenta djur, närsynta men med superbra hörsel och fenomenalt luktsinne; de kan känna dofter på en mils avstånd! De är till 90 procent vegetarianer med rötter, tistlar, starr och spannmål på menyn. Galtar, suggor och kultingar trampar ner säd, äter korn och bökar runt i bondens åkrar så till den milda grad att de årligen kostar lantbruket 1,3 miljarder kronor. I skogen gör de mest nytta med gratis markberedning plus att de av bara farten glupar i sig barkborrar och andra skadeinsekter.
Annat är det med 8 000 bil-gris-krockar – tjugo om dagen – som sker på våra vägar, ofta med svåra personskador. Bökandet på kyrkogårdar, golfbanor och i trädgårdar är heller inga större glädjeämnen.

Köttet då? Ja, faktum är ju att det skumpar omkring ett par miljoner kilo mycket smakrik och klimatsmart mat ute i skog och mark. Den måste vi bli duktigare på att ta tillvara! Merparten av grisköttet hamnar än så länge i jägarnas egna stekpannor. För att köttet ska komma ut på matmarknaden krävs att jaktlagen transporterar grisarna till så kallade vilthanteringsanläggningar, godkända av Livsmedelsverket. Efter slakt, besiktning och trikintest säljs det vidare till krogar, butiker och offentliga kök. Det är positivt att Jordbruksverket satsar stimulanspengar i både jakt- och försäljningsledet.
Jägarna får numera använda värmesikten på vapnet så att de enklare kan lokalisera djuren i mörker. Jakten är tillåten året runt – utom på suggor och kultingar 15 februari–15 april – och så kallade åtlar med ärter och liknande får läggas ut för att locka fram djuren. Kanske blir nästa steg att jakt också får ske från bil?

Vildsvinet kom till Sverige på 1500-talet, som jaktbart vilt på Ottenby kungsgård. Men traktens bönder protesterade och efter trettio år var grisarna borta. 1723 planterades de in på samma ställe igen, nu av kung Fredrik I. För att återigen tas bort. 1870 byggde friherren och jägaren Oscar Dickson ett vildsvinshägn på Skeppsta säteri i Sörmland. Långt senare började grisar från detta och andra hägn att rymma ut i Guds fria natur.
Visst hör de vilda grisarna till vår fauna. Men stammen måste nu reduceras kraftigt, genom jakt och mer konsumtion av det goda och klimatsmarta köttet!