Stefan Edman: Svenska köttbullar – för blåklockans och klimatets skull!

Nr 3/2019

Det är bra för klimatet och hälsan att äta mer grönt och mindre kött. Men många ser kor som klimatmonster, i en svensk fake news-debatt som gått helt snett.

Det är hög tid att hyfsa till debatten:
1. FNs klimatorgan IPCC visar att metangas svarar för bara cirka 5 procent av den globala klimatpåverkan. En siffra som även inkluderar den fossila och halvfossila metangasen från gruvor, permafrostområden, torvmossar med mera.
2. Korna före industrialismen gav ifrån sig koldioxid och metangas som enbart sögs in i de gröna växternas kolkretslopp. Utan att påverka klimatet.

I dag präglas all djurhållning av mer eller mindre stora mängder fossila bränslen, för konstgödsel produktion, maskin- och traktorkörning med mera. Dessa bränslen består av kolatomer från djur och växter som levde på jorden för hundratals miljoner år sedan och var i balans med de gröna växter som då existerade. När vi idag förbränner dem bildas ett nettoöverskott av koldioxid – eftersom det nu inte finns tillräckligt med växter för att ta upp den i det naturliga kretsloppet. Det är denna ”fossila koldioxid” som värmer jorden idag och ger oss problem.
Det är alltså inte djuren i sig själva utan de system för uppfödning som i större eller mindre grad gör dem till ”klimatbovar”. Kor som till exempel betar extensivt i Dalarnas fäbodar har nästan ingen klimatpåverkan alls, jämfört med belgisk nöt i fossildrivna djurfabriker.
Men idag dras alla kossor över samma kam, av kockar i teves matprogram och till och med av forskare. Det är fel – och för-ödande.
Intressanta siffror står svenska mjölk- och köttdjur för som idag har lägst klimatpåverkan per kg mjölk/kött i de 28 EU-länderna, främst därför att cirka 90 procent av fodret är odlat nära eller på gården. Intressant är också nötköttkonsumtionen, 25 kg per år och svensk, som legat stilla sedan cirka 2010. Det är konsumtionen av kött från svin och kyckling som ökar.
Det är förvisso bra ur många synvinklar att äta mindre kött. Men när vi väl njuter biff och köttbullar ska det självklart vara kött från svenska gårdar. Varför? De har bästa djurhälsan i EU, bäst miljöprofil och klimatsmartaste produktionen!

Och så ett argument till: I Sverige finns det cirka 400 000 hektar naturbeten som snabbt förbuskas om alltfler konsumenter slutar äta fil, smör, ost och kött från svenska djur. Då försvinner landets rikaste biologiska mångfald. Blommor som är beroende av kornas bete och tramp. Bara i en välbetad hage kan det finnas 30-40 olika örter och gräs på varje kvadratmeter! Humlor, bin och flugor som pollinerar blommorna. Fåglar som lever på insekter.
Vi skulle också få brist på ”koskit”, naturgödseln vi behöver för att odla den vegetariska mat vi behöver äta mer av. Alternativet skulle bli mer konstgödsel, framställd med fossil energi.
Klimatdebatten i media har gått snett. Ät svenskt – för blåklockans och nattviolens och klimatets skull!