”Det är aldrig fel att vara snäll”

Snäll, hård i sak och mjuk i person. Det är Kristina Christoffersons värdeord som hon jobbar efter som vd på Nääs fabriker.Foto; Nääs Fabriker Pressbild

Vid Nääs Fabriker i Tollered är hållbarhet ett genomgående tema som präglar både personalarbetet och besöksverksamheten. Senaste satsningen är Bröd & Malt, ett cirkulärt koncept med flera vinster.
– Det har både gjort att vi har fått nya besökare och att vi har blivit självförsörjande på bröd och öl, säger vd:n Kristina Christofferson.

Nääs Fabriker i Tollered har länge varit en plats för nytänkande. Allt började med handelsmannen Peter Wilhelm Berg, som lät anlägga ett bomullsspinneri vid sjön Sävelången i Västergötland år 1833, kort efter uppfinnandet av spinnmaskinen och den mekaniska vävstolen. Grunden till fabriken producerades till stora delar lokalt. Teglet tillverkades i det egna tegelbruket vid Nääs, samtidigt som flera av maskinerna tillverkades på plats. Gasen i fabrikens gaslyktor kom från ett litet oljegasverk som förmodligen var det första i sitt slag i Sverige.

I dag fortsätter historieskrivningen i det lilla brukssamhället. Men numera är det helt andra verksamheter som fyller de anrika fabrikslokalerna. I dag finns här kontorslokaler för ett 80-tal företag, liksom en blomstrande besöksverksamhet med butiker, hotell, restaurang, kafé, bageri och bryggeri – allt genomsyrat av platsens historia.
– Fördelen med att verka på en sådan här plats är att vi inte behöver skapa en fiktiv story, vi har redan en genuin historia, säger Nääs Fabrikers vd Kristina Christofferson. Sedan är det fantastiskt att få förvalta och vårda så här fina, gamla byggnader.
Hon hade just sjösatt Hotel Dorsia i Göteborg när hon rekryterades till Nääs Fabriker som hotelldirektör 2013, med uppgift att skapa lönsamhet i företaget. Tillsammans med den dåvarande vd:n utvecklade hon en ny verksamhetsplan och en vision om att skapa ett av Västsveriges mest omtyckta besöksmål. För tre år sedan ansåg ledningen att målet var uppnått och reviderade därför visionen till ett av Sveriges mest omtyckta besöksmål.
– Vi får aldrig slå oss till ro, utan måste ständigt utveckla våra strategiska planer och vårt utbud, säger Kristina Christofferson.

En av Nääs Fabrikers senaste nysatsningar är Bröd & Malt, ett cirkulärt koncept med ett nystartat mikrobryggeri och hantverksbageri i centrum. Kortfattat handlar det om att överblivet bröd från bageriet används i tillverkningen av öl, samtidigt som drav och vört från öltillverkningen tas tillvara i brödbakningen.
– Vi lanserade det förra våren och det har gått mycket bättre än vi kunde förvänta oss, säger Kristina Christofferson. Det har höjt kvaliteten på hela verksamheten och tillfört en hög mysfaktor till området i och med att det ofta doftar nybakat bröd.

Det nya stenugnsbageriet och bryggeriet har blivit viktiga kuggar i Nääs Fabriker, inte minst eftersom det har gjort hela anläggningen självförsörjande på både öl och bröd. I anslutning till bryggeriet finns även ett ”Tap room” där besökarna kan provsmaka de olika ölsorterna – något som har blivit en ny besöksanledning.
– Det har lockat många nya besökare, framför allt män. Vår genomsnittsbesökare är en kvinna i 45-årsåldern, så det är väldigt roligt att vi har lyckats attrahera en ny målgrupp.
Nysatsningen har gjort att företaget har kunnat anställa två bagare. Bryggeriet sköts med hjälp av befintlig personal.
– Vi har tagit hjälp utifrån för att lära oss själva bryggprocessen och har flera intresserade medarbetare som hjälps åt att brygga. De tycker att det är fantastiskt roligt. Vi har även börjat odla humle i liten skala för att kunna experimentera med i bryggeriet.
Konceptet ligger helt i linje med Nääs Fabrikers strävan att minska svinnet och jobba mer hållbart.
– Miljöpåverkan blir mindre eftersom vi tillverkar både ölen och brödet på plats och slipper transporter. Symbiosen förstärks eftersom båda verksamheterna finns i samma byggnad och delar råvaror.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar även andra delar av verksamheten, inte minst när det gäller personalen. Basen i det arbetet är en personalhandbok som alla nyanställda måste lära sig. Den innehåller alltifrån brukets historia och företagets vision till information om brandsäkerhet och medarbetarsamtal, samt policyer kring hur alla anställda ska uppträda mot varandra. Sedan några år tillbaka har företaget även en egen utbildning, Nääs Akademi, som bygger på att samtliga anställda får schemalagd fortbildning en gång om året. För serveringspersonalen i Nääs restaurangen Fabriksköket finns en separat utbildning som ska säkerställa att alla lär sig grunderna inom service.
– Det är många unga människor i restaurangbranschen och det är inte alltid de kan grunderna. Utbildningen ger dem trygghet genom att de får träning i hur man möter gäster och ger bäst service.

Kristina Christofferson påpekar att hon och övriga ledare har ett stort ansvar när det gäller att få alla anställda att trivas och utvecklas. Hon har tre värdeord som hon ständigt påminner sina anställda om. Det första är snäll.
– Det är en egenskap som misshandlas ibland, men det kan aldrig vara fel att vara snäll. Det andra ordet är olika och handlar om att det är bra med olika sexuell läggning, religion och hudfärg. Mer olikheter ger bättre dynamik. Det tredje är ”hård i sak, mjuk i person” och handlar om att vi aldrig får skälla på någon, utan att kritik ska framföras på ett konstruktivt sätt.

Nääs Fabriker jobbar också med en fadderkultur som bygger på att alla avdelningschefer och ledare ska ta större ansvar för de anställda, som i många fall är unga.
– Vi måste vara lyhörda för att de kan stöta på bekymmer i livet som kan påverka dem negativt. Det är viktigt att vi finns där i egenskap av vuxna, inte bara som arbetsledare. Det är jätteviktigt att påminna alla avdelningschefer om de här frågorna med jämna mellanrum så att det inte bara blir en skrivbordsprodukt.
– Att vara ledare är ett ständigt pågående arbete och det finns alltid saker som kan förbättras, men det är få medarbetare som lämnar oss och det tar jag som ett tecken på att de trivs.

Annika Goldhammer

Relaterade artiklar