”Inga kycklingar har lidit”

Nr 10/2021

Maria Donis har varit vd för Svensk Fågel i 20 år. Foto: Gunnar Brulin

– Det är tråkigt att det inte framkommer att djuren på Kronfågel
i Valla varit bedövade, alltså medvetslösa. Det har inte varit frågan om något lidande för kycklingarna, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

I ett glesbefolkat LRF-högkvarter i Stockholm tar Maria Donis emot. Ännu jobbar många hemifrån på grund av pandemin. Svensk Fågel är en liten organisation med sex anställda som hon leder.
Huvuduppgiften är att driva olika kvalitetsprogram inom djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Dessa tas fram tillsammans med myndigheterna och ligger till grund för utbildning, kompetensutveckling och forskning.
Hon har lett Svensk Fågel i 20 år och innan dess var hon på Jordbruksdepartementet och deltog i arbetet med att övertyga EU om att Sverige skulle få behålla sina stränga regler för användning av antibiotika i uppfödningen.
Det är en fråga som fortfarande engagerar henne. Användningen av antibiotika inom EU är för stor. Gränsen mellan den antibiotika som används för djur och den som används för människor måste upprätthållas. Att hejda antibiotikaresistensen är en överlevnadsfråga.

Skandalen på Kronfågel i Valla gör henne upprörd.
– Ja, kycklingarna har varit levande när de åkte in i avblodningen, men de var bedövade och kan inte ha känt något, säger hon.
Så vad innebär det för påståendet i rubrikerna om att kycklingarna ”skållades levande”? Svaret är komplicerat och kräver mer tid än 200 sekunder för att besvara.
Slakten går till så att kycklingarna först bedövas och sedan får halsen avskuren i en stickmaskin. Därefter skållas de.
Bedövningen kan antingen ske med el i vattenbad eller med gas (koldioxid). Om det sker med el finns en risk för att inte alla kycklingar blir medvetslösa. Personalen hänger upp kycklingarna då de fortfarande är vid medvetande och håller koll på att de blivit bedövade.
På Kronfågels slakteri i Valla sker bedövningen med hjälp av gas, vilket innebär att fåglarna först bedövas och sedan hängs upp, något som är positivt både för arbetsmiljön och för djurvälfärden.
Under våren rapporterade Livsmedelsverkets veterinärer som övervakar processen på plats på slakteriet om avvikelser. Det var problem med stickmaskinen. Ett fåtal fåglar hade inte stuckits i halsen och avblodats innan de fördes till skållningen. Enligt Kronfågel handlar det om cirka 150 ostuckna fåglar av drygt 20 miljoner.

Så frågorna är: Har dessa fåglar lidit? Har de blivit ”skållade levande”?
Svaret på den första frågan är nej. Enligt Kronfågel är gasbedövningen irreversibel, det vill säga den gör det omöjligt för fåglarna att vakna upp igen. Det kan därför inte ha varit frågan om något lidande.
Svaret på den andra frågan är ja. De ostuckna fåglarna skållades verkligen levande och det beror på att de i laglig och medicinsk mening är döda först när de tömts på blod.
Att fåglarna varit levande innebär med andra ord inte att de lidit eftersom de var medvetslösa.
När Mål & Medel intervjuade länsveterinären på Länsstyrelsen i Södermanland, Christina Nyman i majnumret, sa hon att det finns en risk för att kycklingarna vaknade upp och i sådana fall skulle de vara vid medvetande när de skållas.
Så en teoretisk risk finns.
Hon tillade: ”Vi har aldrig sagt att kycklingarna känner smärta utan det vi sagt är att det finns en risk för det när man gör på det här sättet.”
Och den ståndpunkten håller hon fast vid när Mål & Medel talar med henne igen: alltså det finns inget dokumenterat lidande utan bara en risk.

Maria Donis tycker inte att det är tillräckligt.
– Då borde veterinären kolla bakåt i tiden om det finns något tillfälle då djuren vaknat upp från medvetslösheten, säger hon.
– Som myndighet måste man säkerställa att man har grund för sitt påstående innan man påstår något. Det här skapar enormt mycket skada, inte bara direkt mot företaget utan mot alla de människor som jobbar på den här anläggningen, vilket jag tycker är fruktansvärt.
För att få svar på frågan om några fåglar vaknat upp hänvisar hon till Kronfågel.
Och företagets svar är glasklart:
”Det finns inga fall där våra kycklingar vaknat upp efter bedövningen. Det kan vi garantera eftersom kycklingens skinn inte blivit rött efter skållningen. Det betyder att hjärtat inte slagit och kycklingen inte haft någon blodcirkulation. Den har med andra ord redan somnat in under bedövningen och varken känt avlivningen eller skållningen. Vi är ensamma i Sverige om att använda gasbedövning, just eftersom det anses vara det mest skonsamma för djuren.”
Företaget tillägger: ”Myndigheten har inga bevis eller dokumentation på att våra kycklingar ska ha vaknat upp efter bedövningen. Tvärtom har vi bevis på att så inte är fallet.”
Det är Livsmedelsverkets veterinärer som utför kontroller vid slakteriet. Maria Lövenklev teamchef vid myndigheten säger att det är slakteriets ansvar att se till att kycklingar bedövas och avblodas korrekt. Om veterinären vid sina kontroller upptäcker att slakteriet inte följer lagstiftningen så ska bland annat länsstyrelsen informeras, vilket man också gjort.

Hur veterinärerna formulerar sig i sina rapporter är viktigt och det har blivit fel, menar Maria Donis som tagit upp en diskussion med Livsmedelsverket om det och om vad som händer med denna information när den lämnas över till länsstyrelsen som är kontrollmyndighet.
– När andra tar del av protokollen blir det lätt missvisande. De kan tolkas på ett väldigt felaktigt sätt. Jag tycker att det borde ha framgått att djuren var medvetslösa och inte kan ha lidit.

Relaterade artiklar