Köttföretag kan tvingas betala 50 000

Nr 11/2018

Arbetsmiljöverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med en begäran om att Närke Kött i Örebro AB ska dömas att betala 50 000 kronor i vite. Skälet är att bolaget endast till en mindre del rättat sig efter ett föreläggande om att bland annat åtgärda belastningsergonomiska brister.
Det var när Arbetsmiljöverket förra hösten inspekterade företagetsom man fann flera brister vad gäller belastningsergonomin för styckare och packare. Dessutom påpekade verket att det fanns en risk för att arbetstagare i produktionen utsätts för hörselskadligt buller, framför allt i styckhallen.
I våras konstaterade Arbetsmiljöverket att bolaget påbörjat ett förbättringsarbete för samtliga påpekade brister men för att säkerställa att åtgärderna genomförs beslutade verket om ett föreläggande med vite om 75 000 kronor. Vitesföreläggandet innehöll tre krav som skulle vara uppfyllda senast den 1 september. När tidsfristen gått ut visade det sig att Närke Kött endast åtgärdat ett av tre krav, och därför anser Arbetsmiljöverket att bolaget ska betala 50 000 kronor i vite.