Fakta • Om det nya Livsmedelsavtalet

Nr 11/2011

Avtalsperiod från 1 november 2020 till 31 mars 2023, dvs är 29 månader långt. Det sista året är uppsägningsbart.
Avtalets värde är totalt 5,4 procent, varav 3 procent från 1 november 2020 och 2,4 procent från 1 april 2022.
Avsättning med 0,2 procent till deltidspension ingår.
Försäkringsöverenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv ingår och pensionsavsättning på totalt 0,3 procent till de som är yngre än 25 år. På allas lönespecifikationer kommer från 1 januari 2023 att redovisas den avsättning som görs till avtalspensionen.
En låglönesatsning ingår riktad mot de som tjänar mindre än 26 100 kronor.
Viktiga förändringar i modellen för lönerevision. En individgaranti på 30 procent, en pott på 70 procent och om parterna inte är överens ska 40 procent av denna pott fördelas generellt.
Jämställdheten ska förbättras vad gäller föräldralediga. En arbetsgrupp tillsätts.
Arbetsmiljön behöver förbättras på en rad angivna områden. En arbetsgrupp tillsätts.
Not. Siffersättningen, dvs kronor och ören, var inte klar vid pressläggningen.

Relaterade artiklar