Vad är viktigast i avtalsrörelsen?

Nr 4/2011

Första veckan i april kommer Livs att ordna verksamhetsträffar i de fem regionerna för att diskutera gemensamma frågor. En av huvudpunkterna är årets avtalsrörelse.
Mål & Medel ställde frågan till fem klubbar: Kommer någon från er till den regionala träffen och vad tycker ni är viktigt i avtalsrörelsen?

[Ur nummer: 4/2011] Hans Andersson, klubbordförande på Skruf Snus i Sävsjö:
– Jag kommer att delta. För oss är det viktigt med tydligare skrivningar i avtalet, till exempel vad gäller extra inkallelse vid övertid. Vi behöver kunna ge raka svar till den som frågar för att rekrytera nya medlemmarna. Vi har 33 medlemmar av 80 kollektivare.

Susanne Eriksson, klubbordförande på Kronfågel i Valla.
– Vi är fyra i styrelsen, men ingen av oss kommer att komma till verksamhetsträffen. Det beror på att vi alla går en facklig utbildning den dagen. Avtalsrörelsen har vi inte hunnit fundera över, eftersom det har varit fullt upp med ombyggnader och flytten av produktionen hit från Kristianstad.

Niklas Myfalk, klubbordförande på Svenskt Butikskött, på slakthusområdet i Stockholm.
– Jag ska åka på verksamhetsträffen. Jag har diskuterat med klubbstyrelsen om det är någon speciell fråga som Livs borde driva och vår uppfattning är att våra löner fick stå tillbaka för mycket vid förra avtalsrörelsen. Det gjordes för att man ville nå fram till ett bemanningsavtal, men nu måste vi prioritera högre lön.

Mona Larsson, klubbordförande på Heart of Sweden i Hemse på Gotland
– Det är ingen av oss som kommer på verksamhetsträffen. Det är mycket produktion just nu och företaget är sårbart på grund av sjukdomar. Några reflektioner inför avtalsrörelsen har vi inte hunnit med. Vi är inte så många. Vi är bara åtta anställda.

Magnus Lundström, klubbordförande på SwitsBake i Malmköping:
– Jag ska åka på verksamhetsträffen i Stockholm. Engagemanget från medlemmarnas sida inför avtalsrörelsen är än så länge inte så stort. Det är inte något man snackar om. På rak arm kan jag inte nämna någon fråga utöver högre lön. Förra avtalsrörelsen hölls vi tillbaka. Nu är det dags att ta igen det.