”Inga utekatter protesterar”

Nr 7-8/2020

I sommar har nya restriktioner införts för alla utekatter. Det är en nödvändig försiktighetsåtgärd för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion. Katter på bondgårdar, i hyreshus och fritidshus är inte undantagna, det gäller alla katter.
I sommar åker Kastreringsbussen runt i Sverige och fångar in hemlösa katter och kastrerar dem. Det har den gjort i många år och i sommar bär det av igen. Allt för att inte de hemlösa katterna ska lida, det är det värdiga och etiskt riktiga sättet att lösa problemet.
Om det inte gjordes skulle katterna gå en brutal framtid till mötes. Inga katter får överges av sina ägare. Kastrerade förvildade katter har en mycket bättre hälsa och livskvalitet än okastrerade katter och man slipper oönskade kattungar.

Målet är att alla katter ska bli veterinärundersökta, vaccinerade, kastrerade och id-märkta och registrerade. Dessutom ska de försäkras för en dyr penning.
– Kan ni höra dem protestera? frågar Lusen med stigande otålighet på morgonmötet, då det bara är några timmar kvar till sommarens frihet.
– Nej, säger vi. Inte ett ljud. Snart är bilen packad och därefter bär det av, men vi ska hålla oss nära hemmet och inte komma några andra semesterfirare för nära, inga vilda grill- och fyllefester utan allt ska gå lugnt och sansat till så att inte smittspridningen tar fart igen.

Och så tillägger vi:
– För att alla dessa fantastiska undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som jobbar på intensivvårdsavdelningarna ska få ta semester.
Lusen ser på oss med tårar i ögonen.
– Kan ni höra dem jama i natten, smyga runt sommarhuset, sitta vädjande på det upplysta trädäcket, hoppa upp mot fönstret i ett klumpigt försök att få kontakt?
– Nej, säger vi. Det verkar vara en förnuftig politik. Mycket bättre än att låta förvildade katter föröka sig, bli övergivna, irritera grannar och springa bort. Enligt lag är det brottsligt att överge sin katt. Det är en myt att de klarar sig som vilda.
– Ja, det är Jordbruksverkets föreskrift om djurskydd, säger Lusen och reser sig.
Det blir ingen avskedskram, eftersom det fortfarande är coronatider.