100 jobb försvinner från Wasabröd

Nr 7/2011

Investeringar på 700 miljoner kronor – samtidigt som 100 arbetstillfällen försvinner när Barilla satsar på projektet ”Wasa goes global”, som ska få resten av världen att äta knäckebröd.

Wasabröds fabrik i Filipstad står inför omfattande förändringar. Delar av lokalerna och maskinparken är ålderstigen och måste bytas ut och 2025 ska en ny produktionslinje stå klar. Samtidigt kommer en del av tillverkningen att flyttas till Wasabröds fabrik i Celle i Tyskland.

Bakgrunden är ägaren Barillas satsning på ”Wasa goes global”, en ökad export av knäckebröd internationellt.
– Vi exporterar till ganska många länder redan i dagsläget, i vissa fall i blygsam skala och i andra fall i lite större volymer. Det här är ett projekt som innebär att Wasas knäckebröd i hög utsträckning ska säljas runt om i hela världen. Och ska vi växa på en global marknad så behöver vi investera i våra fabriker i både Celle och Filipstad, säger Ola Kellertz, fabrikschef på Wasabröd i Filipstad.
Han påpekar att det viktiga för Filipstad är att ägarna satsar för framtiden.
– I vår bransch hittar man inte så många investeringar på den här nivån i Sverige. Och det är ett tecken på att våra ägare tror på knäckebröd – och på Filipstad. Nu säkras fabriken och utvecklingen av knäckebröd i Sverige för lång framtid.

På den punkten får han medhåll av Livsklubbens vice ordförande Leif Kuhlin.
– I grunden är det här investeringen jättebra. Det som ska byggas om är väldigt slitet, med gamla maskiner och dålig arbetsmiljö. Så det är positivt att de satsar på en ny linje. Om inget hade gjorts så hade fabriken på sikt inte funnits kvar, men nu kan vi tro på framtiden, säger han.
Fabriken i Celle, som ligger strax utanför Hannover, har ledig produktionskapacitet. Därför ska en del av produktionen flyttas dit. Minskningen av personalstyrkan i Filipstad kommer att lösas med minskad inhyrd personalstyrka och pensionsavgångar, enligt Ola Kellertz.
– Det är också den information vi har fått. Vi har runt 150 inhyrda från bemanningsföretag i dag och under de närmaste åren mellan 30 och 35 pensionsavgångar. Om personalen ska minskas med 100 personer, inklusive tjänstemän, så innebär det att omkring 60 inhyrda försvinner, säger Leif Kuhlin.
– Vår egen personal får förhoppningsvis ha kvar jobben. Men det är tråkigt för de bemanningsanställda, många av dem är duktiga och har jobbat länge. Vi har försökt få företaget att anställa dem för att behålla kompetensen. Nu får vi jobba för att det här ska bli så bra som möjligt i slutänden, tillägger han.
Att få resten av världen att äta knäckebröd kräver nya recept och intensiv marknadsföring, enligt Ola Kellertz.
Niclas Carron