100 000 kronor i böter för arbetsmiljöbrott

Nr 3/2020

En anställd på Danica Foods i Lycksele fick omfattande brännskador sedan han fått hett vatten över sig. Olyckan har nu lett till att bolaget fått ett strafföreläggande med företagsbot på 100 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Olyckan inträffade den 2 augusti förra året då den anställde arbetade i disken. Under arbetet kom han att öppna en ventil till ett rör i vilket det fanns hett vatten.
Enligt strafföreläggandet har ansvarig företrädare för Danica Foods, i egenskap av arbetsgivare med skyddsansvar, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet orsakat den anställdes skador. Oaktsamheten har bestått i att den ansvarige företrädaren inte sett till att göra en riskbedömning.