150 000 i böter för Torsåsen Fågel

Nr 5/2020

En anställd på Torsåsen Fågelprodukter skulle ta bort en bit kyckling som fastnat i en bröstkapmaskin. Han kom då åt rörliga skärande maskindelar och skadade ett finger så att halva fingertoppen amputerades.
Olyckan, som inträffade den 15 februari 2017, har nu lett till att bolaget fått ett strafföreläggande med företagsbot på 150 000 kronor. Strafföreläggandet avser dels arbetsmiljöbrott med vållande till kroppskada (själva olyckan), dels brott mot arbetsmiljölagen (olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket).
En liknande olycka hade skett ett halvår tidigare i samma maskin, tillägger åklagaren.