150 livsmedelsarbetare utan jobb

Nr 6/2021

150 livsmedelsarbetare förlorar jobben när Atria flyttar produktionen från fabriken i Malmö till Sköllersta i Närke. Flytten beräknas vara genomförd i slutet av 2023.

Flytten samt nyinvesteringar i maskiner och ny terminalbyggnad i Sköllersta beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor och ge besparingar på 35 miljoner årligen för Atria.
En del produktion ska också flyttas till Moheda i Småland och till Hansted i Danmark.
– Vi har haft en löntagarkonsult som tittat på det och problemet är att företaget inte underhållit Malmöfabriken. Tomten är också värdefull, säger Annika Persson, ordförande i Livsklubben.

På Malmöfabriken är det många familjer som jobbar tillsammans och har gjort så länge. Det gör att det slår extra hårt, säger Annika Persson.
– Dessutom är det flera som flyttat hit till Malmö från Halmstad där Atria hade en påläggsfabrik som lades ner 2012 och nu händer det igen.

De lokala förhandlingarna om omställning och utbildningar för medlemmarna har ännu inte inletts.