Framtidens mat skapas i Food Valley of Bjuv

Nr 12/2015

Findus i Bjuv har gott om mark och överskottsvärme. Nu när allt fler konsumenter tänker på miljö och hälsa var det läge att köra igång Food Valley of Bjuv, en mötesplats för framtidens mat. Nye brittiske ägaren verkar vara med på noterna.

Jätteräkor från Asiens träskmarker är en succé hos restauranggästerna, men ingen höjdare för den som vill värna om miljön. Nu odlas denna typ av tropiska räkor av företaget Vegafish inom ramen för det som Findus kallar för ”Food Valley of Bjuv”.

Den andre november var det världspremiär på restauranggalan då kocklandslaget tog hand om den första skörden av odlade räkor. Räkornas smak och konsistens fick högt betyg av expertisen.

De odlade jätteräkorna är ett första steg i satsningen på ”framtidens mat”, det vill säga mat med en klimatsmart och hälsosam profil.

Tanken är att Findus till exempel upplåter mark, erbjuder energi, lagerlösningar och, som i fallet med räkorna, sin säljorganisation till företag som vill samarbeta kring morgondagens mat. Namnet ”Food Valley of Bjuv” är en blinkning till Silicon Valley (som betyder kiseldalen), ett världskänt centrum för IT- och elektronikföretag i Kalifornien.

– Det är bra med lite nytänk nu när vi har så många matkulturer. Köttbullar och mos räcker inte, säger Kent Ahlgren, klubbordförande på Findus, om satsningen.

Han pekar också på trenden att vi konsumerar allt mer grönsaker medan en hög köttkonsumtion ifrågasätts. Somliga har blivit ”flexitarianer”, det vill säga infört vegetariska dagar när kött är bannlyst på tallriken.

– Jag spekulerar inte, men det kan bli fler arbetstillfällen, säger Kent Ahlgren och påpekar att ”Food Valley” just kommit igång.

Den första skörden odlade räkor var på blygsamma 3 ton. Anläggningens kapacitet är 50 ton och mark är avsatt så att kapaciteten lätt kan utökas till det dubbla. I första skedet går räkorna till restauranger. Lanseringen i dagligvaruhandeln är planerad till andra halvan av 2016.

I vår är dags för nästa skörd och den lär bli betydligt större än den första. Nya yngel är på gång och skördandet blir kontinuerligt så småningom.

Idéer om en satsning på ”framtidens mat” har diskuterats på företaget under ett par års tid.

– Sveriges befolkning och beteendemönster ändras ganska fort. Det sätt som folk köper och konsumerar mat på ändras, säger Henrik Hjalmarsson, vd för Findus.

Han pekar på digitaliseringen men också på hur en del butiker och restauranger integreras i samma lokaler.

– Vi har också de demografiska faktorerna. Fler och fler är äldre som kanske har specifika behov eller andra smakpreferenser än yngre när det gäller mat. Och inte minst, allt fler vill äta hälsosamt.

I Sverige finns många duktiga innovatörer och även bra tillämpad forskning inom livsmedelsområdet, anser Henrik Hjalmarsson. Men tröskeln från idé till kommersiell satsning är hög. Mycket kommer inte längre än till idéstadiet. Fler behöver bli bättre på att omsätta idéer och forskningsrön till produkter som kan säljas på en marknad.

Mötesplatsen ska förhoppningsvis skapa förutsättningar för samarbeten av olika slag som syftar till att utveckla framtidens mat. Företaget har varit runt i landet för att nätverka och hitta samarbetspartners som kan tänkas vilja etablera sig i Bjuv. Findus äger mycket mark som är planlagd för just livsmedelsproduktion. Infrastrukturen för framtagning, utveckling och distribution av livsmedel är väl utbyggd. När företaget förra året lät bygga ett nytt fryslager och en ny fabrik för packning så gjordes de så stora att det finns utrymme för mer än det företaget självt har behov av.

Nästa år firar Findus i Bjuv 75 år och har hunnit bygga upp en stor kompetens inom livsmedelsproduktion. Företagets säljorganisation kan vara intressant för dem som vill satsa på hälsosam och klimatsmart mat. Henrik Hjalmarsson framhåller också de ”överflödesströmmar” som Findus har i form av koldioxid och den överskottsvärme som uppstår vid infrysning. Koldioxiden är intressant för växthusproduktion i stor skala.

Överskottsvärmen räcker till mer än till Findus egna lokaler. Denna värme var Vegafish intresserat av för sin räkodling. Bassängerna måste hålla en temperatur på 30 grader. Att köpa den värmen vore varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart.

– Där fick vi en träff. Vi kunde stå för värmen och hjälpa dem att ta ut sin produkt på marknaden. Så nu har det blivit ett partnerskap.

Av samma anledning hoppas Findus kunna inleda samarbete med fiskodlare. De är i behov av uppvärmda bassänger. Konsumtionen av fisk ökar och Sverige importerar massvis så här finns möjligheter för fler odlingar.

– Det primära målet med Food Valley of Bjuv är inte att skapa fler arbetstillfällen på Findus, men det kommer definitivt att skapa fler jobb inom livsmedelssektorn i Bjuv, säger Henrik Hjalmarsson.

Findus har köpts upp av brittiska livsmedelsjätten Nomad Foods. Affären blev klar helt nyligen.

Klubbens ordförande Kent Ahlgren är inte orolig för affärens konsekvenser, varken för livsarna på Findus eller för ”Food Valley”.

– Jag är förhoppningsfull. De är inga riskkapitalister utan pratar om långsiktighet, vi tror att det här kan bli bra även om allt är väldigt nytt ännu så länge, säger han.

Investeringen i nya fryslagret och pås-packfabriken för runt 650 miljoner kronor gör också att han känner sig lugn inför framtiden.

Det är en stor investering och anläggningarna har de senaste tekniska lösningarna. Tidigare låg lagret i Helsingborg vilket medförde massor av transporter mellan orterna.

I påspackfabriken hanteras bland annat färdigskuret och kryddgrönt till både dagligvaruhandeln och restauranger. Produktionen är effektiv. En del av visstidarna där kan kanske komma att anställas fast, tror Kent Ahlgren.

Företaget har även investerat i en ny ärtsortering, ny rensstation och i nya frysar.

– Vi har haft tider med nerdragningar, även sortimentmässigt. Med de senaste årens ägarstruktur har det känts som ägarna har en vilja att satsa igen, säger Kent Ahlgren och ser rätt nöjd ut.