20 varslade på Gefleortens mejeri

Nr 11/2018

Vid Gefleortens mejeri varslas 14 kollektivare och sex tjänstemän om uppsägning. En halvering av antalet artiklar kommer att ske. På detta sätt vill företaget, som numera ingår i Arla Foods, öka lönsamheten.
– För att mejeriet i Gävle ska kunna vara kvar och utvecklas som ett lokalt mejeri måste det här göras, säger mejerichefen Magnus Lindberg.
Det är vikande försäljning och negativa resultat som ligger bakom beslutet. Magnus Lindberg menar att mejeriet i Gävle är för litet för att få lönsamhet i laktosfria produkter. Man kan heller inte fortsätta med EMV-produktionen utan ska koncentrera sig på att vara en producent av lokala varumärken med lokal mjölk, vilket är Gefleortens och Dalamjölk.
Specialprodukterna kommer att tas in från andra Arla-mejerier och erbjudas kunderna.
– Om man ser till mjölkmängd så minskas den inte med mer än 10–15 procent, säger han.
Någon brist på mjölk har Gefleortens inte haft och något problem på den fronten tror inte Magnus Lindberg kommer att uppstå eftersom mejeriet nu är en del av stora Arla Foods.
Men vad gäller personalen så är förändringen dramatisk. Det är en tredjedel av personalstyrkan som måste gå.
För Livsklubben som bildades i våras är det en tuff start. Klubbordförande Bettan Jäderberg, säger att de fått hjälp i förhandlingarna av Maria Örnlind, Livs lokalombudsman i region Mitt.
– Vi har ännu inte eget förhandlingsmandat, säger Bettan Jäderberg och fortsätter:
– Vi har märkt att produktionen har minskat, men att det skulle leda till att så många sades upp hade vi inte räknat med.
Uppsägningarna kommer att ske enligt Las-lista. Hon har själv arbetat på mejeriet i 37 år.
– Det handlar ju också om att de som blir kvar i vissa fall måste flytta till andra avdelningar. Medelåldern på oss som är kvar blir självfallet hög. Det är mycket tråkigt.
Fram till vecka 7 nästa år ska produktionen köras som vanligt vid mejeriet. Därefter ska minskningen genomföras.

Arla Foods mejeri i Sundsvall har redan tagit över en del av Gefle-
ortens produktion för skolor, så kallad kub-mjölk. Där finns maskiner som kan köra den. För Dalamjölken finns också en oro, eftersom Grådö Mejeri ligger inom det området.
Livs lokalombudsman Maria Örnlind är bekymrad för hur det kommer att gå för mejeribranschen. Inte ännu, men nästa år kommer sommarens torka och utslaktning av djur att börja märkas i form av mindre till-
gång på mjölk och högre råvarupriser.
– Jag är orolig för att konsumenterna inte kommer att förstå att de höjda råvarukostnaderna leder till dyrare mejerivaror och låter de lokala stå kvar i hyllorna.
Det har länge varit en trend med lokal produktion och förädling av mjölk. Ett exempel på det som Maria Örnlind nämner är det nystartade Dellenmejeriet utanför Delsbo i Hälsingland som säljer lokal Hälsinge Mjölk.

På Grådö Mejeri i Hedemora, som sedan 2014 är en del av Falköpings Mejeri, är Livs arbetsplatsombud Mats Pettersson ändå optimistisk. Förutom det egna varumärket producerar mejeriet EMV åt Coop och Axfood.
– Det har gjorts investeringar i en ny förpackningslinje. Jag har inte hört att det ska vara några problem med tillgång på råvara. Nu har vi hjälp med att få in mjölk från Falköping.