33 800 kronor i avgift för Arla

Nr 5/2020

Arla Gefleortens ska betala sammanlagt 33 800 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot två bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Vid en inspektion 1 november 2019 på mejeriet i Gävle framkom att bolaget använde en trycksatt anordning, ett tryckkärl av fabrikat AB Bröderna Rybergs Svets, trots att det inte genomgått föreskriven kontroll. Det saknades också dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av tryckkärlet. Arla Gefleortens har därför fått två förelägganden med sanktionsavgift på 15 000 respektive 18 800 kronor.