490 chaufförer sägs upp

Nr 3/2021

– Det är dötrist! Bageriet har gått back år efter år och inga seriösa försök har gjorts för att förhindra det. Och nu läggs hela säljorganisationen ner, säger Bo Harling, ordförande i Fazers säljklubb.

Det är 490 hel- och deltidsanställda säljdistributörer samt helg- och extrapersonal som blir uppsagda. Hela fordonsflottan på 290 bilar avvecklas.
– Mest av allt har vi saknat en plan, en genomgripande strategi, som skulle varit klar redan vid Fazers övertagande av Lantmännens bagerier och säljorganisation, säger Bo Harling.
Lördagen den 22 maj är sista arbetsdagen för Fazers säljdistributörer. Sedan är det helg och på måndagen den 24 maj tar Polfärskt över.
I Fazers överenskommelse med Polfärskt ingår inte övertagande av någon personal. Det innebär att samtliga säljdistributörer blir uppsagda.
– Vi får se hur det går, men möjligheterna bör ändå vara rätt stora att en stor del av oss kan söka och bli erbjudna jobb hos Polfärskt, säger en luttrad Bo Harling som tycker att arbetsgivaren nog tagit lite för lätt på de problem som kommer att uppstå vid övergången till Polfärskt.
Från fackligt håll har man belyst riskerna, bland annat vad gäller logistiken, utrymme för Fazers bröd i Polfärskts terminaler, plats i lastbilarna, rekrytering av personal och risken för ett rejält volymtapp för Fazers produkter.
– Det är stora utmaningar som Polfärskt står inför. 37 fazerprodukter ska distribueras över hela landet.
Det är färskt bröd. Det innebär att Polfärskt initialt får dubbelt så stora volymer, 6–8 pallar bröd per bil och distrikt körs ut idag från varje fazerterminal. Och det är vad Polfärskt också ska hantera på sina terminaler. Plus allt man redan hanterar i nuläget.

Han undrar vad som kommer att hända. Sjunker volymerna för mycket, lär ju fler av Fazers bagerier drabbas av neddragningar eller till och med någon nedläggning. Hur prioriterade blir Fazers produkter? Polfärskt har inget eget bageri, det är ett rent säljbolag som kör ut andras varor. Fackligt tillhör säljdistributörerna Handels men det saknas facklig verksamhet.
– Det måste bli en ändring på det. Säljdistributörerna behöver organisera sig och börja driva sina frågor, säger han.
Huvudägaren (51 procent) är Polarbröd med bagerier i Bredbyn och i Älvsbyn, det senare brann i augusti men är under återuppbyggnad.
Företaget består av cirka 30 depåer, spridda över landet, och varje depå har en egen ägare och mellan fem och 15 säljdistributörer och bilar.
Under april – maj sätter grillsäsongen igång och då blir det till exempel fullt med korv- och hamburgerbröd från Lantmännen i bilarna. Inklusive övriga varor – kakor, grovbröd, Polarbröds sortiment av hårt och mjukt tunnbröd, kakbröd, tårtbottnar och så vidare.
– Det blir trångt och ingen lätt match för Fazers produkter.
Många av Fazers säljdistributörer söker nu jobb hos Polfärskt som kommer att behöva både nytt folk och nya bilar.

Bo Harling säger att för honom personligen är det ingen större fara. Han är född 1957.
– Nu i januari blev jag 64 år och min uppsägningstid är sex månader. Jag klarar mig. Det är värre med dem som har familj, ungar, kanske nyligen köpt hus och vant sig vid en speciell ekonomisk standard. Jag hoppas att många, till exempel genom våra medlemsförsäkringar, ser möjligheten att sadla om och hitta nya utmaningar i livet.