5,6 miljoner gick till Livs

Nr 2/2020

5,6 miljoner kronor fick Livs och dess medlemmar i ersättning efter rättsprocesser som drivits av LO-TCO Rättsskydd under 2019. Det framgår av den fackliga byråns årsstatistik som tidningen Arbetet tagit fram.
Totalt fick LO och dess medlemmar 189 miljoner kronor.
Enligt Rättsskyddets chefsjurist Dan Holke är det framförallt livräntefall som ger de stora pengarna. Om du blir sjuk av jobbet finns möjlighet till ersättning för nedsatt arbetsförmåga och inkomstbortfall.
Det är Afa Försäkring som betalar ut dessa pengar men kraven för att få livränta har successivt höjts så för att få rätt till pengar efter arbetsskada behöver man ofta processa.
Det är när Rättsskyddet vinner
dessa livräntefall som de stora beloppen faller ut.