68 100 kronor i böter för obesiktad lyft

nr 10/2019

Då Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion vid rastplats Tre Ängar i Uppsala upptäckte man att ett av Bageriprodukter i Stockholm AB:s fordon hade en bakgavellyft som inte besiktats i föreskriven ordning.
Bolaget har därför fått ett föreläggande med sanktionsavgift på 68 100 kronor för att ha brutit mot paragraf 4 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.