”A och O är att ha ett tydligt läkarintyg”

Nr 3/2020

– Det som är glädjande med detta fall är att Anders Kling fick sin arbetsskada godkänd utan omprövning eller liknande. Efter att han ansökt om livränta har allt fungerat som det ska, säger Maria Karlsson, Livs ombudsman i region Öst.
Mål & Medel har flera gånger uppmärksammat hur medlemmar fått livränta efter många års kamp. Det har ofta varit frågan om avslag från Försäkringskassan som överklagats med hjälp av LO-TCO rättsskydd, ibland har medlemmar tvingats överklaga flera gånger innan de fått rätt.
Maria Karlsson tycker att det därför är bra att lyfta exempel som visar på det motsatta. Efter det att anmälningarna och underlaget gällande det här arbetsskade- och livränteärendet kom in till Försäkringskassan så har det gått förhållandevis snabbt.
– Tar vi ut hindren i förväg och låter bli att ansöka så får vi definitivt ingen ersättning från försäkringarna.

Det som, enligt henne varit avgörande i Anders Klings fall, är framför allt ett bra och tydligt skrivet läkarintyg.
– Det här är a och o. Det som läkarintyget ska innehålla är en beskrivning över vilka åkommor som individen råkat ut för. Det ska också framgå om det medfört några hinder och hur det i så fall yttrar sig. Om läkaren ser kopplingar till arbetet ska det också tydligt framgå av läkarintyget.
Hon kopplades själv in sent och understryker att mycket i den här historien hände innan hon anställdes som ombudsman.
– Men det visar tydligt på hur viktigt försäkringsinformatörsuppdraget och skyddsombudsuppdraget är. Det är glädjande att vi idag har två nya försäkringsinformatörer och tre skyddsombud på Findus i Loftahammar, säger Maria Karlsson och fortsätter:
– Oavsett om det gäller försäkringar eller något annat så finns det ingen som kan allt och det är en av styrkorna i fackföreningen att vi har så många kamrater att rådfråga när vi behöver det. Att vi är starka tillsammans är verkligen en sanning, på många plan.

Hon påminner också om hur viktigt det är att larma ambulans vid allvarliga arbetsolyckor.
– För då kommer även polis ut och arbetsplatsolyckan börjar att utredas direkt och Arbetsmiljöverket kopplas in, självklart involveras skyddsombuden i arbetet, säger Maria Karlsson.
Till sist vill hon också passa på att uppmana medlemmar som får ett beslut från Försäkringskassan eller AFA Försäkring som de inte är nöjda med, att så snart som möjligt kontakta sin Livsklubb eller lokalombudsman.
– Tillsammans kan vi titta på möjligheterna för omprövning eller överklagan. Beroende på var i processen som medlemmen befinner sig finns möjlighet att hemställa om rättshjälp. Men det är viktigt att vi agerar i tid. Passerar ärendet preskriptionstiden så kan vi inget göra hur gärna vi än vill.

Relaterade artiklar