Ägaren: ”Vi måste bli lönsamma”

Nr 11/2020

– Det absolut viktigaste för alla är att vi får ett företag som är lönsamt. Har vi inte det finns inte utrymme för någonting, säger Pär Nilsson, ny ägare av Siljans Chark.
Den 29 maj gick han och vännen Mats Årjes in och tog över Siljans Chark som då drevs av en konkursförvaltare sedan en månad tillbaka.
Båda har lång erfarenhet av att leda företag, men inte inom köttbranschen. Pär Nilsson hade en del inblick i råvaruledet eftersom han är delägare i en skogs- och jordbruksfastighet i Dalarna med både köttdjur och mjölkkor. Han var också tilltänkt som styrelseledamot i det gamla bolaget som drev Siljans Chark men hann inte tillträda innan konkursen.
– Ska man vara ärlig så var det mycket magkänsla i början. Vi visste inte riktigt vad vi köpte men vi tyckte att Siljans Chark var viktigt för bygden och vi ville båda ha en utmaning och göra något tillsammans, säger han.
Utmaningen bestod till en början i att ordna djurtillförseln och att stoppa blodflödet. Företaget gick sedan länge med stora förluster (minus 28 miljoner kronor de senaste två åren).

Djurtillförseln löstes genom ett samarbete med KLS Ugglarps som är den andra stora aktören på svensk köttmarknad. Vad gäller tillgången på gris gick det snabbt att få lokala leverantörer men med nötdjur har det varit svårare och först nu börjar de strömma in till slakteriet i Ickholmen.
Problemet med att stoppa blodflödet – den bristande lönsamheten – löstes bland annat genom att erbjuda den gamla personalen nytt jobb efter konkursen utan de påslag som de hade haft innan. Det är avtalsenlig lön med någon eller några kronor extra för särskilt krävande arbetsuppgifter inom styckning och slakt.
Inom branschen tjänar slaktare och styckare betydligt mer. På till exempel HK Scan används premiesystem i slakten där man tar hänsyn till kvalitet och andra faktorer, det är en lagpremie. Lönen med premie för en slaktare ligger på minst 180 kronor medan avtalslönen ligger på 141 kronor. Att slakta är ett svårt jobb, fysiskt hårt och tar lång tid att lära sig.

• Tror du att ni kommer att kunna höja lönen?
– Jag hoppas det, men vi måste ändå ha ett tillräckligt lönsamt företag och där är vi inte än. Vi har stoppat blodflödet, men vi har många saker kvar som vi måste göra för att få ett livskraftigt företag. Vi har drivit det i tre och en halv månad och jag tycker att det gått bra hittills. Men det är inte acceptabelt än. Det blöder inte längre och det är huvudsaken, för det gjorde det i många år.

• Hur gör ni när ni rekryterar nya slaktare?
– För att attrahera arbetskraft är givetvis lönen en viktig parameter. Lönebilden är ofta lokal, i vart fall på ett sådant här företag.

Relaterade artiklar