”Alla på Gefleortens mejeri ska få hjälp”

Nr 2/2020

– Alla ska få hjälp med att skriva CV, personliga brev och få tips om vilka jobb som finns, säger Bettan Jäderberg, Livs klubbordförande på Gefleortens mejeri som läggs ner i maj.
En coach från omställningsföretaget ABF Progress har kopplats in och ska gå igenom avdelning för avdelning på mejeriet för att boka personliga möten med alla uppsagda och ge tips om vilka möjligheter till nya jobb som finns.
– Jag har jobbat så länge med fabriksarbete så nu vill jag göra något annat. Jag skulle vilja jobba med människor, säger Bettan Jäderberg.
Hon betonar hur viktigt det är att alla får möjlighet att både träffa coachen för att få personlig rådgivning och möjlighet att gå ifrån för att söka jobb.
– Det kan vara svårt för den som jobbar i produktionen och sköter en maskin att gå ifrån. Då måste det finnas en avbytare och samma sak är det i expeditionen.
Hon betonar att företaget sagt att alla ska ges möjlighet att ta ledigt för att söka nytt jobb.

Vid varsel på företag med kollektivavtal erbjuds de uppsagda omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Det är det stödet som mejeriarbetarna på Gefleorten får. Ansökan om stöd gjordes av både företaget och Livs.
Carin Edholm, som är leveranschef på TSL region norr, berättar att omställningsförsäkringen ger ett mycket bra resultat.
– Nio av tio uppsagda får en ny sysselsättning inom ett år. Det kan vara nytt jobb, att ha startat eget eller påbörjat en längre utbildning.

Den utveckling av omställningsstödet som gjordes för tre år sedan innebär att TSL tar ett större ansvar över omställningsprocessen och nu även kan erbjuda kortare utbildningsinsatser vid behov.
På Gefleortens mejeri har man varit på plats och hållit en information samt individuella kartläggningssamtal om vad man kan erbjuda. Kärnan i stödet är att få tillgång till en personlig coach i upp till ett år.
– De flesta som blir uppsagda har behov av att så snabbt som möjligt strukturera sina tankar och idéer om framtiden och det är här som coachen fungerar som ett bollplank, berättar Carin Edholm och fortsätter:
– Ofta har den som blir uppsagd ett behov av att vidga sitt nätverk på arbetsmarknaden och ett sådant utvecklat nätverk kan coachen också erbjuda.
TSL erbjuder också valideringar eller kortare utbildningsinsatser till de uppsagda, om det är en förutsättning för att kunna matchas mot arbetsmarknaden.
– Utbildningsinsatserna kan till exempel handla om truckförarkort, datorprogram eller körkort, förklarar Carin Edholm.

TSL följer upp och mäter vad de som fått stöd tycker och vilket resultat det lett till.
– Nästan alla är nöjda med vårt stöd och 85 procent uppger att det nya jobbet är lika bra eller bättre än det gamla, säger Carin Edholm.