Anställda smittade av campylobacter

Nr 2/2021

Anställda och inhyrd personal vid Kronfågel i Valla har vid flera tillfällen smittats av campylobacter. Den riskanalys och de fyra utredningar som gjorts duger inte anser Arbetsmiljöverket då de inte ger besked om hur smittan uppstår.
Kronfågels förslag till åtgärder bedöms heller inte vara tillräckliga förebyggande åtgärder.
Arbetsmiljöverket förbereder därför ett föreläggande mot Kronfågel om att utreda hur arbetstagare riskerar att bli smittade av campylobacter på grund av arbetsmetoder och användning av arbetsutrustning och maskiner.
Dessutom kräver verket att man ska utreda risken för att det interna ledningsnätet för dricksvatten har blivit eller riskerar bli förorenat av campylobacter.
För att genomföra dessa utredningar ska sakkunnig hjälp utifrån anlitas då Kronfågel inte bedöms ha den kompetens som behövs.