Använde degblandare i strid med förbud

Nr 12/2020

En företrädare för ett bageri i Eskilstuna har dömts att betala vite på 50 000 kronor för att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud att använda oskyddade degblandare.
Under en inspektion den 22 oktober 2019 upptäcktes att bageriet hade två degblandare som saknade förreglade skydd som förhindrade att man kan nå in till rörliga delar. Det resulterade i ett omedelbart förbud att använda degblandarna innan de försetts med föreskrivna skydd. Förbudet var förenat med ett vite på 50 000 kronor.
Vid ett uppföljningsbesök 13 februari i år visade det sig att degblandarna användes, trots att de saknade förreglade skydd. Arbetsmiljöverket ansökte därför om att vitet skulle utdömas, och det har nu Förvaltningsrätten i Stockholm gjort.