Arbetsmiljöverket: ”Inte acceptabelt”

Nr 4/2013

Om inte Scan snabbt lever upp till Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömning, rotation, knivtid och pauser för de inhyrda styck­arna så kan Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt utställa ett vite eller till och med förbjuda visst arbete.
Arbetsmiljöinspektör Ernst Christensen har just kommit tillbaka från en tillsyn av slakterierna i Skåne och ser mycket allvarligt på att Scan i Kristianstad fortfarande inte rättat sig efter verkets beslut.
Han är mitt uppe i att formulera en underrättelse till Scan, där han redogör för de krav som Arbetsmiljöverket ställer på företaget.
Från och med den 1 april måste Scan se till att det inte är någon skillnad mellan inhyrda och fast personal. Det innebär att samma regler gäller för rotation och för erbjudande om individuell hälsokontroll. Riskbedömningar för arbetet vid hela linjen räcker inte.
Det måste göras på individuell nivå, det gäller också – och kanske framförallt – inhyrda, eftersom dessa har styckat större volymer.
– Att de inhyrda jobbar i ett högre tempo och fortfarande inte roterar innebär att de löper stora risker för arbetsskador. Det är inte acceptabelt och vi tycker att det är tråkigt att Scan inte tagit till sig den kunskap som finns. Man har haft lång tid på sig. Vi har i vår underrättelse sagt att en ny ordning med rotation måste införas. Det ska göras skyndsamt. Scan har vetat om detta och har bara några veckor på sig att genomföra det.
Han påpekar också att skyddsombuden har ett ansvar för de inhyrda på arbetsplatsen.
– Skyddsombuden borde reagera. Det har varit möjligt för dem sedan 2010. Att se genom fingrarna med att de inhyrda jobbar på ett riskabelt sätt är inte okej. Jag tycker att det är rent ut sagt beklämmande, säger Ernst Christensen.