Arbetsmiljöverket: ”Föreskriften är trubbig”

Nr 2/2019

– Risken med branschspecifika föreskrifter är att man bara tittar på det som står i dem och glömmer annat, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket och en av dem som tagit fram förslaget om regelförnyelse.
Syftet med regelförnyelsen är att få till ett nytt sätt att tänka för arbetsgivare, skyddsombud och inspektion.
– Exakta värden kan bli absurda, säger Gunnar Åhlander och ger som exempel kravet på att det ska vara under +16C för att förskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler ska gälla. Är det över gäller den inte. I en del fall kanske +17C skulle vara lämpligare temperatur men då gäller inte föreskriften.

Däremot kan han hålla med om att det kan finnas skäl till att ha ett exakt gränsvärde som inte får understiga +4C för att skära kött.
– Det kanske vi behöver skriva in, men det är också många andra saker som påverkar och inte går att mäta.
Han menar att branschföreskrifter är trubbiga. Och att det är problematiskt med dubbelskrivningar där samma sak formuleras på olika sätt.

Relaterade artiklar