Arbetsolycka vid service av ventil på Arla Foods

Efter en olycka i samband med ventilservice i toppen av en tank på Arla Foods mejeri i Jönköping kräver nu Arbetsmiljöverket att bolaget omgående gör riskbedömningar och vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Olyckan inträffade i början av november förra året. Dagen före hade man utfört service på ventilerna till tre tankar för grädde, men efteråt fungerade inte en ventil som den skulle. En anställd skulle därför åtgärda ventilen, vilket inte var helt enkelt då ingen verkar ha tänkt på service och underhåll då anläggningen byggdes.
Från olycksfallsanmälan till Arbetsmiljöverket: För att nå ventilen måste man klättra på T11 (tanken i mitten av de tre) sedan måste man ta sig över en ganska bred och hög kabelstege. Det gör man normalt genom att klättra på disktrycksröret på T11 och sedan sätta sig på kabelstegen för att sedan lyfta över ett ben åt gången till andra sidan. Där försöker man sätta foten på något rör som inte viker för mycket. Sedan tar man sig på det viset till berörd ventil och sätter sig på huk.

Väl framme lossade mannen ventilen och översköljdes då av 85-gradig frätande natriumlutlösning. Han måste därför snabbt därifrån, vilket uteslöt det vanliga sättet över kabelstegen. Istället hoppade han ner från tanken. Förutom skrapmärken i ansiktet och en arm, samt smärta i höger höft och knä, hade han ådragit sig brännskador av lut på vänster fot och underben och höger hand.
Vid Arbetsmiljöverkets inspektion, som på grund av covid-19 genomfördes per telefon, framkom att det fanns fler platser där man utförde ventilservice som är utformade på liknande vis och med samma risker som den där olyckan inträffade. Det rör sig om minst fem sådana platser enligt bolaget, men exakt antal kunde inte uppges.
Vissa riskbedömningar har tidigare gjorts för arbetsuppgiften med ventilservice där fallrisker har konstaterats. Däremot har inga åtgärder vidtagits då man inte hittat någon lämplig åtgärd. Risken med att klättra på rör som inte är avsedda att klättra på och att inte snabbt och säkert kunna evakuera om något oförutsett inträffar har man inte funderat på.
Bolaget uppgav att man på sikt tänker åtgärda de aktuella platserna där ventilservice utförs med fast tillträdesled eller liknande.

Det räcker inte anser Arbetsmiljöverket. I ett inspektionsmeddelande skriver verket: Vi konstaterar att det finns risk för att liknande olyckor kan inträffa igen på dessa platser. Därför behöver ni omgående beakta dessa risker och vidta tillräckliga åtgärder på kort sikt för att säkerställa att ni kan utföra arbetet på ett säkert sätt.
Uppföljning är planerad inom några veckor och då förväntas Arla redovisa hur man uppfyllt kraven på inventering, undersökning och riskbedömning, samt vilka åtgärder man bedömer behöver vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall.