Ardalan Shekarabi tror på trygghetspension nästa år

Nr 11/2021

Pensionerna verkar bli en viktig fråga i nästa val och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi åker nu land och rike kring för att tala för höjda pensionsavgifter. Foto: Marc Femenia /TT

Höjda pensioner håller på att bli en krutdurk i höstbudgeten och valet 2022. Mitt i den striden står socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi (S), som åker land och rike runt och pläderar för höjda pensionsavgifter. Mål & Medel fick en intervju med honom.

– Vi behöver erkänna en sak och det är att pensionerna behöver höjas. Vi behöver öka den ekonomiska tryggheten för äldre, utslitna och sjuka, säger Ardalan Shekarabi.

När han jobbade som notarie på Länsrätten i Gävle fick han upp ögonen för försäkringsfrågorna. Det var åren 2008 och 2009. Alliansen hade tagit regeringsmakten och det strömmade in sjukförsäkringsmål. Det var folk som hade överklagat beslut från Försäkringskassan.

– När jag var på domstolen kände jag att det här är inte rättfärdigt. Så här kan vi inte ha det. Vi ska ha trygghet i Sverige. Vi har de ekonomiska förutsättningarna att erbjuda våra medborgare ekonomisk trygghet när de blir sjuka eller arbetsskadade. 

Ardalan Shekarabis är 43 år och har en speciell bakgrund. Han kom till Sverige tillsammans med sin mor 1989 som politisk flykting från Iran. Familjen bosatte sig i Gävle, de fick avslag på sin asylansökan, tvingades att ”gå under jorden” och beviljades 1991 uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Efter gymnasiet läste han till jurist i Uppsala. 

I Livs Jämställdhetsrapport finns siffror på hur låga pensionerna blir. Den genomsnittliga totala pensionen i LO-yrken var 17 600 kronor i månaden 2018. För kvinnor var den genomsnittliga pensionen 14 500 kronor och för män 21 000 kronor, se faktarutan. 

Ardalan Shekarabi pekar på ett antal åtgärder som regeringen har vidtagit för öka den ekonomiska tryggheten. Garantipensionen har höjts och även taket i bostadsbidraget har höjts.  

Dessutom har ett pensionstillägg införts som riktar sig till de grupper som slitit ett helt yrkesliv i jobb med relativt låga löner och därför får en låg pension.

Pensionstillägget var Socialdemokraternas viktigaste vallöfte, säger han.

– Vi är stolta över att det införts och att det börjat betalas ut, men det räcker inte för vår del. Vi vill fortsätta att höja pensionerna. 

Nästa steg som regeringen vill ta är att höja pensionsavgiften. För att göra det håller man på att ta fram ett underlag till pensionsgruppen, som består av alla riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Regeringen vill att avsättningen till allmän pension ska höjas till 18,5 procent. I dag är de på drygt 17,2 procent. 

– I budgeten finns också ett väldigt bra förslag om trygghetspension som vi föreslår ska införas nästa år, säger Ardalan Shekarabi och förklarar:

– Det innebär att om du ha förlorar din arbetsförmåga på grund av utslitning eller sjukdom och är nära pensionsåldern, då ska du få trygghetspension. Du ska inte prövas mot alla jobb på arbetsmarknaden, utan du ska bara prövas mot de arbeten som du har erfarenhet av.

Det innebär till exempel att en slaktare som passerat 60-års åldern och slitits ut eller blivit sjuk bara ska prövas mot slaktaryrket. Har man inte arbetsförmåga på grund av utslitning eller sjukdom ska man få trygghetspension fram till den dagen man blir ålderspensionär. 

På det sättet behöver man inte den utslitne eller sjuke ta ut sin ålderspension i förtid, alltså den pension som han eller hon ska ha livet ut. 

– Det här ligger i budgeten, vi föreslog det och vi hoppas att riksdagen röstar på det här så att vi har det på plats nästa år, säger Ardalan Shekarabi.

Staten ska gå in och ge ekonomisk trygghet när du förlorar din arbetsförmåga för att du slitit ut kroppen eller blivit sjuk till den dagen då du kommer upp i pensionsåldern som i dag är 65 år men som kommer att höjas till 67 år.

– Eftersom pensionsåldern kommer att höjas successivt är det viktig att trygghetspensionen införs. Det är många som berörs, inte minst bland Livs medlemmar som har mycket kroppsarbete.

• Hur kan man få upp pensionerna så att det ligger på en anständig nivå?

– Det handlar både om de riktade åtgärderna som vi nu genomfört och om att öka avsättningarna genom att höja pensionsavgiften.

• Pensionstillägget är som mest en höjning med 600 kr i månaden. Varför inte mer?

– Om pensionsavgiften höjs finns det beräkningar som visar att man på sikt kan höja pensionerna med ytterligare tusen kronor i månaden.

• SD går ut och säger att en genomsnittlig pensionär ska få en tusenlapp mer i pension. Vad tänker du om det?

– Om SD sluter sig till vår linje med höjd pensionsavgift tycker jag att det är bra. Men jag har svårt att se hur SD skulle få igenom det med en högerregering, där Moderaternas Ulf Kristersson är den ledande, för de har ju inte haft någon större entusiasm för en sådan höjning. 

Shekarabi säger att det är glädjande att fler partier ser behovet av höjda pensioner.

• Hur går det med arbetsskadeförsäkringen?

– Vi har sagt att vi ska se över hela arbetsskadeförsäkringen. Det är för svårt i dag. Det är orimliga beviskrav för att få ersättning för arbetsskada. Där har vi fått resurser till en utredning för att göra en översyn.

• Och när kommer den?

– Jag tror att vi under den kommande perioden kan tillsätta en sådan utredning.

Relaterade artiklar