Arla Foods döms till sanktionsavgift

Nr 3/2019

Förvaltningsrätten i Stockholm har dömt Arla Foods att betala en sanktionsavgift på 150 000 kronor för att inte rörledningar med farliga kemiska produkter på mejeriet i Kallhäll varit märkta . Det var vid en inspektion i april förra året som Arbetsmiljöverket upptäckte att synliga rörledningar med farliga kemiska produkter inte var märkta som de skulle. Därmed bröt Arla mot en bestämmelse i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och fick därför (som Mål & Medel tidigare redovisat) ett föreläggande med sanktionsavgift.
Arla varken godkände eller motsatte sig föreläggandet inom utsatt tid. Arbetsmiljöverket vände sig till förvaltningsrätten och begärde att den skulle påföra bolaget avgiften. Och det har rätten nu gjort.