Arla Foods ska betala 530 000 kronor

Nr 1/2021

Arla Foods har inom loppet av ett par veckor fått tre avgiftsförelägganden för olika överträdelser av arbetsmiljöbestämmelser. Sammanlagt ska Arla betala 530 000 kronor i sanktionsavgift.
Vid en inspektion på Stockholmsmejeriet i Järfälla upptäckte Arbetsmiljöverket att man använde en trycksatt anordning. Arla skulle ha sett till att göra anordningen trycklös. Arla ska därför betala sanktionsavgift på 30 000 plus 100 000 kronor.
Vid en inspektion av en av Arlas lastbilar och dess bakgavellyft visade det sig att lyften användes trots att den inte godkänts vid besiktning och bristerna inte åtgärdats. Sanktionsavgift 400 000 kronor.
Föreläggandena tyder på att Arla har betydande brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, då grundläggande kontroller och rutiner missas.