Arla slipper avgift på 400 000

Nr 3/2021

I slutet av november förra året utfärdade Arbetsmiljöverket ett sanktionsavgiftsföreläggande på 400 000 kronor till Arla Foods.
Det var vid en inspektion som man upptäckte att bolaget använde en bakgavellyft som underkänts vid besiktning och att bristerna inte rättats till.
På Arla var man länge ovetande om Arbetsmiljöverkets beslut (brister i postgången?). Det var först genom en notis i Mål&Medel nr 1/2021 man fick kännedom om föreläggandet.
Arla kontaktade då Arbetsmiljöverket och påpekade att bakgavellyften (som ska besiktas vartannat år), och den kronesläpvagn den var monterad på, besiktats den 14 november 2019 och lämnats in för reparation på ackrediterad verkstad redan dagen efter. Kvitto på reparationen bifogades.
Om det vid verkets inspektion visat sig att lyften inte fungerat enligt regelverket så måste detta fel tyvärr ha uppstått efteråt tillade Arla. Arbetsmiljöverket avskrev omgående ärendet.