Återkommande besök bar frukt

Nr 4/2017

Hur det gick till när Livsklubben på Siljans Chark i Mora bildades är en riktig solskenshistoria. Tack vare ett projekt, initierat av fackligt aktiva tjejer i Region Mitt, blev de anställda både motiverade att gå med i Livs och bilda klubb.

I mitten av februari är det dags för årsmöte på charkfabriken i Mora, det första sedan klubben bildades i juni 2016. På plats finns Alicja Högberg, Jennie Norberg och Charlotte Vivungi som är fackligt aktiva i Region Mitt. Det är femte gången de besöker arbetsplatsen som har ett 70-tal anställda. Det är mycket tack vare de tre kvinnorna som ett första årsmöte nu kan hållas.
Helt enkelt har det inte varit. Utgångsläget var egentligen det sämsta tänkbara.
När Jennie Norberg hösten 2015 besökte Siljans Chark, som en del av ett uppsökeri som hon gjorde inom ramen för förbundets Tjejsatsning (se faktaruta) blev hon förskräckt. Det fanns ett uttalat missnöje med Livs. Det var väldigt länge sedan regionalt förtroendevalda och regionala skyddsombud varit där.
– Arbetsplatsen, som saknade klubb, verkade ha ramlat mellan stolarna. De som var medlemmar var ganska så uppgivna och de som inte var medlemmar var inte direkt motiverade att gå med i Livs som de inte sett skymten av på ett bra tag, berättar Jennie Norberg.
Hon fann att det var ganska mycket att ta tag i; framför allt vad gällde arbetsmiljö och löner. Flera av hennes kamrater som deltagit i uppsökeriet hade liknande erfarenheter. De hade också stött på arbetsplatser där kontakten med Livs inte fungerat samtidigt som det fanns allvarliga problem.
– Det ledde till att vi pratade ihop oss och bestämde oss för att ägna oss åt mer än bara uppsökeri, berättar Charlotte Vivungi.
Det ena ledde till det andra. Beslut fattades att dra igång ett projekt inom ramen för förbundets Plan 2017, (se faktaruta). Tanken var att under 2016 besöka ett antal arbetsplatser regelbundet för att se vad man kunde åstadkomma. Ansvariga för projektet blev Jennie Norberg, Charlotte Vivungi och Alicja Högberg.
Det gick över förväntan. De tror samfällt att det beror på att de återkommit till charkfabriken i Mora många gånger, totalt har det blivit fem besök.

Nu sitter de tre tillsammans med Johan Reimi och Hanna Kustus i fabrikens konferensrum och diskuterar upplägget av årsmötet som ska hållas på eftermiddagen. Stämningen är god. Det märks att de är väldigt stolta över vad de hittills åstadkommit.
Johan Reimi är klubbordförande och Hanna Kustus är huvudskyddsombud. De har redan hunnit gå en rad fackliga utbildningar. Båda imponerar med sitt engagemang. Inte minst då de inte varit medlemmar så länge. De gick båda med tack vare den satsning som riktades mot deras arbetsplats.
– Att ni återkom bidrog till att jag gick med. Innan undrade jag vad facket stod för. Det fanns inga spår här, verkligen ingenting, säger Hanna Kustus och får medhåll av Johan Reimi.
De berättar att fler av arbetskamraterna nu gått med i Livs och att fler är på väg att gå med. En förklaring är att det börjat hända positiva saker. De har tagit tag i arbetsmiljöfrågorna, även fått hjälp av lokalombudsmannen Maria Örnlid att säga upp det lokala lönesystemet som många upplevt som mycket orättvist.

För Jenny Norberg, Charlotte Vivungi och Alicja Högberg har det också varit en resa. Det är svårt att veta hur det hela ska sluta när man drar igång ett projekt. När Jennie Norberg träffade Hanna Kustus första gången var hon ganska så less på hur det var på arbetsplatsen. Hon var inte medlem men samtidigt den som var mest engagerad i arbetsförhållandena.
– Det roliga var när Hanna sade att ”jag kör” det vill säga att hon går med i facket och engagerar sig. Som hon såg det så hade hon två val, antingen att engagera sig eller säga upp sig. Det var inte hållbart att fortsätta som det var, bristerna var så många, berättar Jennie Norberg.
Hanna Kustus gick med på att väljas till huvudskyddsombud i april 2016, men inget mer. Det dröjde inte länge innan Johan Reimi anmälde intresse för att ta på sig uppdrag. Det gjorde även Carina Pettersson samt två av ett tiotal polacker som arbetar på charkfabriken; Artur Bernad Nawrocki och Agnieszka Bryg. Det ledde till att en klubb kunde bildas i juni 2016.

Många av polackerna jobbar som styckare på charkfabriken. Det är ett bristyrke och företaget har inte lyckats anställa en enda svensk styckare. Förutom polackerna finns här en syrier, en irakier och en rumän som styckar. Att de två polackerna kom att engagera sig var mycket tack vare Alicja Högberg, som har polska som modersmål. Hon har fungerat som tolk under de besök som gjorts inom ramen för projektet.
– Jag såg direkt att det fanns ett behov av tolk. Det är lätt att känna sig utnyttjad när man inte kan språket och inte vet vilka rättigheter man har. Det är en speciell situation för arbetsgivaren att hantera, säger Alicja Högberg.
Det finns långtgående planer på att hålla medlemsutbildning för medlemmarna på charkfabriken. Alicja Högberg hoppas i samband med denna satsning också kunna erbjuda polackerna en variant av utbildningen på polska. Det är många fackliga termer som är knepiga och behöver förklaras.

Klockan närmar sig två då det är dags för årsmötet som ska hållas i fabrikens matsal. Klubbstyrelsen har bestämt sig för att hålla ett öppet möte för alla anställda, även de som inte är medlemmar. Det är möjligt genom att det inte kommer vara någon produktion igång på eftermiddagen.
Johan Reimi och Hanna Kustus berättar att de fått en ny ledning, ny vd och ny produktionschef med erfarenhet från golvet. Det har varit positivt och underlättat för den nybildade klubben.
Nu droppar anställda in. De ser ganska så förväntansfulla ut när de slår sig ner vid borden i matsalen. Dagordning och verksamhetsberättelse skickas runt. Precis innan mötet ska dra igång passar en av dem på att sticka till Jennie Norberg en medlemsansökan.
– Fint, jättebra, säger Jennie Norberg som haft på känn att denna ansökan varit på gång.
Hon visar Hanna Kustus papper som hon precis fått i sin hand.
– Perfekt, säger Hanna Kustus och ser påtagligt glad ut.
Årsmötet, som strax ska dra igång, kunde knappast ha börjat bättre.

Fotnot: Alicja Högberg jobbar till vardags på Konsum Värmland i Karlstad där hon är klubbordförande, där jobbar även Charlotte Vivungi som är klubbstyrelseledamot. Jennie Norberg jobbar på Orkla Foods i Vansbro där hon är vice klubbordförande.