Avtalskrav väcker ilska på Skruf Snus

Nr 2/2020

Avtalsrörelsen är igång. Förhandlingar pågår för fullt sedan parterna växlade krav strax innan jul. Sista mars löper Livs avtal ut, då är målsättningen att ha ett nytt avtal på plats.
I förra numret av Mål & Medel berättade vi om Livs krav. Förutom lönekravet finns en rad andra krav som ytterligare avsättning till deltidspension, hälsoundersökning minst var tredje år, tillgång till årligt friskvårdsbidrag, villkorsändringar i avtalsförsäkringarna med mera.
Lönekravet är det mest fokus på. Livs kräver i årets avtalsrörelse löneökningar på 3 procent, dock lägst 783 kronor per månad i en låglönesatsning (vilket motsvarar 496 öre i timmen). Vid sidan av låglönesatsningen kräver Livs en individgaranti: alla anställda ska garanteras en löneökning på 446 öre i timmen, därutöver ska det skapas en lönepott på 50 öre att fördelas i lokala förhandlingar, om parterna kommer överens om detta, annars ska ökningen fördelas generellt.

Motparten, Livsmedelsföretagen, var snabbt ute och förklarade att tre procent var verklighetsfrämmande krav som innebar ett hot mot stabiliteten på svensk arbetsmarknad i allmänhet, och livsmedelsbranschen i synnerhet. När kraven växlades förde Livsmedelsföretagen fram krav på att arbetsgivarna helt ska få bestämma över lönesättningen, att det inte ska handla om lokala överenskommelser.
Arbetstider är en annan viktig fråga ute på arbetsplatserna. Livs kräver att det på varje arbetsplats upprättas arbetsscheman för längre perioder. Eventuella förändringar i schemat ska endast kunna ske om det avser längre karaktär.
Arbetsgivarsidan vill dock gå åt motsatt håll och ha flexiblare avtalslösningar.

På Skruf Snus i Sävsjö hade Livsklubben årsmöte den 23 januari. Då informerade Livs klubbordförande, Magnus Fagerholm, medlemmarna på snusfabriken om kraven som växlats, både arbetsgivarnas och Livs.
– Till skillnad från Livs så vill arbetsgivarna att lönepotten ska uttryckas i procent och inte i kronor, berättade han och förklarade att Livs krav bygger på att de som tjänar minst ska få mer, medan arbetsgivarna kräver att de som tjänar mer ska få mer.
Magnus Fagerholm berättade också att Livsmedelsföretagen vill ta bort lönetillägget vid ett och två års anställning, att arbetsgivarna vill förhandla om obekväm arbetstid med varje enskild individ, att arbetsgivarna vill utöka visstidsanställning från 18 månader till 24 månader och även ta bort alla fridagar.
– Kräver arbetsgivarna inte något som är bra? frågade en medlem.
– Nej, det har jag svårt att se, svarade Magnus Fagerholm och tillade att motparten även vill kunna lägga ut produktion under dygnets alla timmar utan att behöva förhandla om detta.

Det om något skulle slå hårt mot medlemmarna på snusfabriken som haft tuffa lokala förhandlingar om just arbetstidens förläggning.
På årsmötet handlade en av punkterna om införande av femskift och möjligheten att säga nej. Medlemmarna skulle efter årsmötet genomföra en omröstning för att ge Livsklubben vägledning i förhandlingarna. Att inte kunna påverka alls väckte starka känslor.
– Skämtar de? undrade en medlem argt.

Relaterade artiklar