Avtalsrörelsen drar igång igen

Nr 9/2020

Den 1 oktober drar avtalsrörelsen igång igen efter att förhandlingarna ajournerades i våras på grund av coronapandemin och avtalen prolongerades, det vill säga fortsätter att gälla fram till den sista oktober.
Aldrig tidigare har det hänt att avtalsrörelsen skjutits upp på det sätt som gjordes i våras. För Livs del innebär det att parterna nu måste komma överens senast den 31 oktober. Därefter råder avtalslöst tillstånd och Livs kan varsla om konflikt.

Men det är lång väg dit. Fokus ligger på att förhandla fram ett nytt avtal för landets livsmedelsarbetare innan det nuvarande löper ut.
– Vi kommer att kalla avtalsdelegationen för Livsmedelsavtalet till ett första möte den 2 oktober men det kommer inte att vara fysiskt, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige, och fortsätter:
– Syftet är att stämma av läget. Besvara frågor som var vi befann oss i mars, var är vi nu och vad kommer att hända framöver.
Hans förhoppning är att slutförhandlingarna med motparten kommer att kunna ske med delegationen på plats fysiskt. Vad gäller kraven så hänvisar han till de som förbundet överlämnade till arbetsgivarna i december 2019, det är dessa krav som ligger på bordet, se nedan.

För Livs del handlar det inte bara om att förhandla med motparten. Det handlar även om samordningen inom Facken inom industrin och inom LO.
– Vi har inte träffat vår motpart Livsmedelsföretagen under prolongeringstiden men vi har haft fortsatta diskussioner inom Facken inom industrin och även inom LO.
Det är de opartiska ordförandena – Opo – som kommer att leda förhandlingarna i oktober som är månaden innan avtalen löper ut.
– Jag förutsätter att Opo kommer att vilja träffa oss tidigt i oktober för att stämma av läget. Det här är en speciell situation. Samtidigt har det gått drygt ett halvår sedan vi beslöt att prolongera avtalet. Det går inte att säga att läget är detsamma som då.

Henrik van Rijswijk, Livsmedelsföretagens förhandlingschef, har i ett nyhetsbrev konstaterat att det inte finns så mycket mer att förhandla om rörande de allmänna villkoren i kollektivavtalet. Det arbetet är gjort. Det som återstår i oktober, enligt honom, är att fastställa märket – den totala lönekostnaden – för arbetsgivarna.
– Vi bör alla vara på det klara med att det egentligen inte finns något utrymme för löneökningar överhuvudtaget under år 2020, menar Henrik van Rijswijk.
Jolan Wennberg håller inte med:
– Som vi ser det så är det viktigt att hålla uppe köpkraften, inte minst gäller det livsmedelsindustrin där vissa företag drabbats hårt på grund av en vikande inhemsk marknad.
Han är dock inte det minsta förvånad. Motparten brukar vara pessimistisk när det är dags för avtalsrörelse.
– Det är en del av spelet. Det har väl inte förekommit en enda avtalsrörelse där arbetsgivarna inte letat efter en anledning att trycka ner nivåerna.

Relaterade artiklar