Avtalsrörelsen går nu in i slutskedet

Nr 3/2020

– Vi har konstruktiva diskussioner med vår motpart. Men det är svårt att gå in på detaljer då vi är inne i ett känsligt skede, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige.
Det har gått drygt två månader sedan Livs och Livsmedelsföretagen växlade krav. Sedan dess har parterna träffats i snitt en gång i veckan. Livs förhandlingsdelegationer har också fortlöpande varit involverade i förhandlingarna.
– Jag är nöjd med de samtal vi haft med vår motpart, inte minst med tanke på att vi från början stod så långt ifrån varandra i de flesta frågor, säger Jolan Wennberg.
Hans bestämda uppfattning är att det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som båda parter kan leva med och att ett avtal kan vara på plats innan det nuvarande löper ut den 31 mars.
Men han berättar också att Livs inom kort kommer att skicka ut konfliktanvisningar till de som har ansvar för förbundets konfliktberedskap.
– Det är inga konstigheter. Självklart måste vi vara beredda på att det kan bli konflikt.
En fråga som är fortsatt prioriterad för Livs är kravet på ökad individgaranti och att säkerställa lönerevisionen samt hanteringen kring den samma.
– Det här är något som våra medlemmar lyft gång på gång som mycket viktigt.

Mål & Medel har också återkommande rapporterat om detta och oron att gå miste om reallöneökning om arbetsgivarna ensidigt får bestämma hur potten ska fördelas.
Utöver individgarantin finns det en rad viktiga krav som Livs driver tillsammans med Facken inom industrin, krav som också ingår i LO-samordningen. Hit hör en löneökning på 3 procent dock lägst 783 kronor i månaden vilket motsvarar 863 kronor mer i månaden för Livs.
Lite oväntat lade industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud på 1,4 procent till Facken inom industrin redan den 7 februari. Det är inte vanligt att ett bud läggs så tidigt i förhandlingarna.
– Det budet har vi avvisat och vi fortsätter att vidhålla vårt krav på 3 procents löneökning.
Facken inom industrin hänvisar till att industrins konkurrenskraft tydligt stärkts under de senaste åren och att svensk industri upprätthåller en god utveckling jämfört med omvärlden.

Det pågår också förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv om frågor som drivs inom LO-samordningen som Livs också ingår i, hit hör villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna. Ett krav med starkt stöd är det som handlar om avtalspensionen, att inbetalning av premier ska ske under hela anställningstiden, oavsett den anställdes ålder. Det handlar om mycket pengar för den enskilde.
– De här förhandlingarna pågår parallellt med de förbundsvisa. Målsättningen är att dessa frågor ska vara lösta innan avtalen löper ut.
Vid Mål & Medels pressläggning är det bara en månad kvar tills dess. Från 1 mars går också opartisk ordförande in, OpO. Enligt Industriavtalet ska OpO ha till uppgift att vidta de åtgärder som behövs för att förbundsavtalsförhandlingarna ska slutföras i tid.
– Det innebär att förhandlingarna nu går in i ett intensivt skede, säger Jolan Wennberg.