Bageri bröt mot bestämmelser

Nr 12/2020

Förvaltningsrätten i Karlstad har dömt Sätra Bageriet i Uppsala att betala sammanlagt 26 600 kronor i sanktionsavgift.
Det var vid en inspektion den 21 februari 2018 som Arbetsmiljöverket uppmärksammade att bolaget i sin verksamhet använde en trycksatt anordning som inte genomgått godkänd kontroll. Bageriet fick därför två förelägganden med sanktionsavgift för att ha brutit mot två bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Bolaget motsatte sig avgifterna och hävdade bland annat att man inte använt tryckkärlet, men Förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje.