Bageri har brister i arbetsmiljöarbetet

Nr 9/2020

Vid en inspektion framkom vissa brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos Wallins Bageri i Stockholm.
Arbetsmiljöverket kräver därför att bolaget ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Undersökningen ska gälla alla faktorer som påverkar arbetsmiljön; både fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden.
Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. Av riskbedömningen ska framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte.