Bagerier bröt mot tryckkärlsregler

Nr 12/2019

Sätra Bageriet AB i Uppsala och Sveas Bageri & Konditori AB i Kumla har båda fått två förelägganden med sanktionsavgift för att ha brutit mot två bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Bagerierna har använt tryckkärl som inte genomgått föreskriven kontroll, och de har saknat dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av tryckkärlen.
Sanktionsvgifterna är 26 600 kronor (11 600 plus 15 000 kronor) för Sätra Bageriet och 28 900 kronor (13 900 plus 15 000 kronor) för Sveas Bageri & Konditori.